Bij de toeleveranciers hebben veel werknemers negatief geantwoord bij het referendum over de werkhervatting. Ze kunnen zich moeilijk met de nipte meerderheid verzoenen en eisen nu een nieuw voorstel. Daarbij willen ze dat de stemmen van Ford-mensen en toeleveranciers apart worden geteld, waardoor aan beide zijden een meerderheid nodig zou zijn. Voorts willen ze dat de onderhandelingen over het sociaal plan zo snel mogelijk worden opgestart. De bonden van de toeleveranciers moeten daarbij gelijkwaardig aanwezig zijn en de werknemers van de toeleveranciers moeten dezelfde voorwaarden krijgen als hun collega's bij Ford. Premies of andere vergoedingen willen ze in vaste bedragen uitgedrukt zien, niet in procenten.In de eisenbundel, die door de hoofdafgevaardigden werd voorgelezen, staat ook dat er drie dagen loon of een andere vergoeding moet worden uitgekeerd voor deze week. Tot slot willen de werknemers van de toeleveranciers dat er wordt opgekomen voor de ontslagen werknemer van Ford die een collega een vuistslag heeft gegeven. De directies en de burgemeester stonden naar verluidt aan de grond genageld toen het eisenpakket op tafel kwam. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat hier gevolg aan gegeven zal worden. Vandaar dat de oplossing om maandag te hervatten, veraf lijkt. (KRISTOF VAN ACCOM)

Bij de toeleveranciers hebben veel werknemers negatief geantwoord bij het referendum over de werkhervatting. Ze kunnen zich moeilijk met de nipte meerderheid verzoenen en eisen nu een nieuw voorstel. Daarbij willen ze dat de stemmen van Ford-mensen en toeleveranciers apart worden geteld, waardoor aan beide zijden een meerderheid nodig zou zijn. Voorts willen ze dat de onderhandelingen over het sociaal plan zo snel mogelijk worden opgestart. De bonden van de toeleveranciers moeten daarbij gelijkwaardig aanwezig zijn en de werknemers van de toeleveranciers moeten dezelfde voorwaarden krijgen als hun collega's bij Ford. Premies of andere vergoedingen willen ze in vaste bedragen uitgedrukt zien, niet in procenten.In de eisenbundel, die door de hoofdafgevaardigden werd voorgelezen, staat ook dat er drie dagen loon of een andere vergoeding moet worden uitgekeerd voor deze week. Tot slot willen de werknemers van de toeleveranciers dat er wordt opgekomen voor de ontslagen werknemer van Ford die een collega een vuistslag heeft gegeven. De directies en de burgemeester stonden naar verluidt aan de grond genageld toen het eisenpakket op tafel kwam. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat hier gevolg aan gegeven zal worden. Vandaar dat de oplossing om maandag te hervatten, veraf lijkt. (KRISTOF VAN ACCOM)