"Om de toekomst van onze kinderen te kunnen verzekeren zullen we ons niet zomaar laten afslachten door Amerikanen die zonder scrupules ons op straat hebben gezet. Als dat betekent brugpensioen op 50 jaar, dat zal het brugpensioen op 50 jaar zijn. Wij zullen ons vel duur verkopen. Iedereen moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen. Met mensen die zeggen 'dat hadden we zien aankomen', daar zijn we niks mee." Een erg emotioneel moment was de brief die werd voorgelezen door kinderen van de Ford-werknemers. De massa werd muisstil bij de getuigenis waarin ze zich ook afvragen hoe zij weldra verder moeten als er zonder gezinsinkomen brood op de plank moet komen en studies moeten betaald worden. Na nog enkele optredens ging de massa, gevormd door bijna 20.000 mensen, langzaam uit elkaar. Dinsdag wordt opnieuw overgegaan tot de orde van de dag. Het is de bedoeling dat dan de productie voor drie dagen wordt hervat bij Ford Genk. Gelijktijdig zitten de bonden voor het eerst met de directie samen om over een sociaal plan te onderhandelen. (DLA)

"Om de toekomst van onze kinderen te kunnen verzekeren zullen we ons niet zomaar laten afslachten door Amerikanen die zonder scrupules ons op straat hebben gezet. Als dat betekent brugpensioen op 50 jaar, dat zal het brugpensioen op 50 jaar zijn. Wij zullen ons vel duur verkopen. Iedereen moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen. Met mensen die zeggen 'dat hadden we zien aankomen', daar zijn we niks mee." Een erg emotioneel moment was de brief die werd voorgelezen door kinderen van de Ford-werknemers. De massa werd muisstil bij de getuigenis waarin ze zich ook afvragen hoe zij weldra verder moeten als er zonder gezinsinkomen brood op de plank moet komen en studies moeten betaald worden. Na nog enkele optredens ging de massa, gevormd door bijna 20.000 mensen, langzaam uit elkaar. Dinsdag wordt opnieuw overgegaan tot de orde van de dag. Het is de bedoeling dat dan de productie voor drie dagen wordt hervat bij Ford Genk. Gelijktijdig zitten de bonden voor het eerst met de directie samen om over een sociaal plan te onderhandelen. (DLA)