Na een gunstig advies van de bevoegde administratie heeft minister De Coninck de SWT-regeling (het vroegere brugpensioen) voor de werknemers van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven goedgekeurd. Hoewel de beslissing in de lijn der verwachtingen lag, betekent ze toch een opluchting voor de betrokken werknemers en hun vakbondsafgevaardigden. "Uiteraard zijn we heel blij met die verstandige beslissing", reageert Gert Steegmans van de ACLVB. "We vinden het vooral goed dat de nog steeds sluimerende onzekerheid over de goedkeuring bij deze van de baan is." Het gaat in totaal over zo'n 1.800 mensen bij Ford Genk, en nog enkele tientallen bij de toeleveranciers. De bonden vrezen wel dat hiermee de polemiek rond langer gaan werken opnieuw op het publieke toneel zal gevoerd worden. "In tijden dat iedereen moet nadenken over de verlenging van de gemiddelde loopbaan, zal de maatregel vast en zeker kritiek krijgen", aldus nog Steegmans. "Toch moeten we erop wijzen dat het SWT iets helemaal anders is dan het oude brugpensioen. Deze SWT'ers moeten zich wel degelijk beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt. Het is trouwens het bedrijf dat de toeslag betaalt, zodat het zeker niet alleen de belastingbetaler is die opdraait voor de uitkeringen." (Belga)

Na een gunstig advies van de bevoegde administratie heeft minister De Coninck de SWT-regeling (het vroegere brugpensioen) voor de werknemers van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven goedgekeurd. Hoewel de beslissing in de lijn der verwachtingen lag, betekent ze toch een opluchting voor de betrokken werknemers en hun vakbondsafgevaardigden. "Uiteraard zijn we heel blij met die verstandige beslissing", reageert Gert Steegmans van de ACLVB. "We vinden het vooral goed dat de nog steeds sluimerende onzekerheid over de goedkeuring bij deze van de baan is." Het gaat in totaal over zo'n 1.800 mensen bij Ford Genk, en nog enkele tientallen bij de toeleveranciers. De bonden vrezen wel dat hiermee de polemiek rond langer gaan werken opnieuw op het publieke toneel zal gevoerd worden. "In tijden dat iedereen moet nadenken over de verlenging van de gemiddelde loopbaan, zal de maatregel vast en zeker kritiek krijgen", aldus nog Steegmans. "Toch moeten we erop wijzen dat het SWT iets helemaal anders is dan het oude brugpensioen. Deze SWT'ers moeten zich wel degelijk beschikbaar houden voor de arbeidsmarkt. Het is trouwens het bedrijf dat de toeslag betaalt, zodat het zeker niet alleen de belastingbetaler is die opdraait voor de uitkeringen." (Belga)