Omdat slechts een deel van het personeel bij Syncreon deze voormiddag aan het werk was, kon Ford Genk bij mondjesmaat auto's bouwen. Bij de middagploegen van de andere toeleveranciers heerste er ook enige terughoudendheid omdat na de toezegging van de betaalde stakingsdagen, nu de volgende actiepunten naar boven worden gehaald. Het gaat om werkzekerheid tot einde 2014 en de snelle opstart van de onderhandelingen over een sociaal plan. De vakbonden wisten na een infosessie de mensen te overtuigen om aan het werk te gaan. Dat is volgens vakbondsvertegenwoordigers inmiddels ook gebeurd bij Syncreon, waar een interne stemming werd gehouden. De meerderheid heeft ervoor gekozen om de onderhandelingen met de sociaal bemiddelaar niet af te wachten en ervan uit te gaan dat ook zij de compenserende vergoedingen zullen ontvangen voor de tien niet-erkende stakingsdagen. Het piket aan de Mondeolaan is inmiddels opnieuw verlaten. (ANA)

Omdat slechts een deel van het personeel bij Syncreon deze voormiddag aan het werk was, kon Ford Genk bij mondjesmaat auto's bouwen. Bij de middagploegen van de andere toeleveranciers heerste er ook enige terughoudendheid omdat na de toezegging van de betaalde stakingsdagen, nu de volgende actiepunten naar boven worden gehaald. Het gaat om werkzekerheid tot einde 2014 en de snelle opstart van de onderhandelingen over een sociaal plan. De vakbonden wisten na een infosessie de mensen te overtuigen om aan het werk te gaan. Dat is volgens vakbondsvertegenwoordigers inmiddels ook gebeurd bij Syncreon, waar een interne stemming werd gehouden. De meerderheid heeft ervoor gekozen om de onderhandelingen met de sociaal bemiddelaar niet af te wachten en ervan uit te gaan dat ook zij de compenserende vergoedingen zullen ontvangen voor de tien niet-erkende stakingsdagen. Het piket aan de Mondeolaan is inmiddels opnieuw verlaten. (ANA)