Pieter Timmermans, de gedelegeerd bestuurder van het VBO, stelt dat de beslissing heel erg te betreuren valt en dat het VBO meeleeft met de gezinnen en de bedrijven (de toeleveranciers) die door de beslissing getroffen worden. "De voorbije jaren werd door de overheid, de directie en de werknemers immers steevast gezocht naar oplossingen om dat belangrijke productiebedrijf in ons land te houden, en om mogelijke handicaps waarmee het geconfronteerd werd, zo veel mogelijk weg te werken", luidt het. Het Verbond stelt dat de beslissing vooral te maken heeft met de diepe crisis waarin de autosector zich bevindt als gevolg van het aanhoudende zwaar weer waaraan de internationale economie het hoofd moet bieden. "De vraag naar nieuwe auto's is sterk gedaald, en er is op korte termijn geen uitzicht op beterschap." Het VBO voegt er nog aan toe dat er "dringend" nood is aan grondige hervormingen, op vlak van bijvoorbeeld loonkosten, arbeidsorganisatie, fiscaliteit en rechtszekerheid. "Hoewel de crisis overal roet in het eten gooit, zet ze vandaag onze Belgische handicaps extra in de verf, waardoor onze bedrijven de strijd met hun buitenlandse collega's steeds vaker verliezen", besluit het VBO. (DLA)

Pieter Timmermans, de gedelegeerd bestuurder van het VBO, stelt dat de beslissing heel erg te betreuren valt en dat het VBO meeleeft met de gezinnen en de bedrijven (de toeleveranciers) die door de beslissing getroffen worden. "De voorbije jaren werd door de overheid, de directie en de werknemers immers steevast gezocht naar oplossingen om dat belangrijke productiebedrijf in ons land te houden, en om mogelijke handicaps waarmee het geconfronteerd werd, zo veel mogelijk weg te werken", luidt het. Het Verbond stelt dat de beslissing vooral te maken heeft met de diepe crisis waarin de autosector zich bevindt als gevolg van het aanhoudende zwaar weer waaraan de internationale economie het hoofd moet bieden. "De vraag naar nieuwe auto's is sterk gedaald, en er is op korte termijn geen uitzicht op beterschap." Het VBO voegt er nog aan toe dat er "dringend" nood is aan grondige hervormingen, op vlak van bijvoorbeeld loonkosten, arbeidsorganisatie, fiscaliteit en rechtszekerheid. "Hoewel de crisis overal roet in het eten gooit, zet ze vandaag onze Belgische handicaps extra in de verf, waardoor onze bedrijven de strijd met hun buitenlandse collega's steeds vaker verliezen", besluit het VBO. (DLA)