Volgens de krant verliepen de onderhandelingen in Brussel tussen bonden en directie erg moeizaam. De sociaal bemiddelaar en een verzoeningscomité kwamen eraan te pas om de plooien glad te strijken. Het grote struikelblok was de eis van de bonden om een sociaal plan te onderhandelen dat ongeveer gelijk zal lopen met de voorwaarden die bij Ford Genk zullen bedongen worden. Dat bleek voor de directie van Syncreon niet bespreekbaar. Bovendien bleek de lokale directie van Syncreon nauwelijks mandaat te hebben om in Brussel te onderhandelen, en moest ze voortdurend terugkoppelen met het internationale hoofdkwartier. Het verzoeningscomité, waarin ook sectorfederatie Agoria zetelde, heeft uiteindelijk tegen de wil van de Syncreon-directie een tekst doorgedrukt waarin staat dat het sociaal plan bij de toeleverancier vergelijkbaar moet zijn met dat van Ford Genk. Dit akkoord is belangrijk, omdat de onduidelijkheden alleen nog bij Syncreon zorgden voor een lager tempo, waardoor de productie bij Ford Genk tot dusver niet op volle toeren kon draaien. Met het akkoord, waarbij de bonden hun slag thuis halen, ligt de weg open om de capaciteit op te drijven naar 1.000 voertuigen per dag, zoals in het referendum afgesproken. (COR 471)

Volgens de krant verliepen de onderhandelingen in Brussel tussen bonden en directie erg moeizaam. De sociaal bemiddelaar en een verzoeningscomité kwamen eraan te pas om de plooien glad te strijken. Het grote struikelblok was de eis van de bonden om een sociaal plan te onderhandelen dat ongeveer gelijk zal lopen met de voorwaarden die bij Ford Genk zullen bedongen worden. Dat bleek voor de directie van Syncreon niet bespreekbaar. Bovendien bleek de lokale directie van Syncreon nauwelijks mandaat te hebben om in Brussel te onderhandelen, en moest ze voortdurend terugkoppelen met het internationale hoofdkwartier. Het verzoeningscomité, waarin ook sectorfederatie Agoria zetelde, heeft uiteindelijk tegen de wil van de Syncreon-directie een tekst doorgedrukt waarin staat dat het sociaal plan bij de toeleverancier vergelijkbaar moet zijn met dat van Ford Genk. Dit akkoord is belangrijk, omdat de onduidelijkheden alleen nog bij Syncreon zorgden voor een lager tempo, waardoor de productie bij Ford Genk tot dusver niet op volle toeren kon draaien. Met het akkoord, waarbij de bonden hun slag thuis halen, ligt de weg open om de capaciteit op te drijven naar 1.000 voertuigen per dag, zoals in het referendum afgesproken. (COR 471)