De sluiting van Ford Genk heeft vele oorzaken. Maar als we de recente herstructureringen in verschillende bedrijven op een rij zetten, blijken vooral de hoge loonkosten als een molensteen rond de nek van onze economie te hangen. Nog erger is dat aan dat probleem niks gedaan wordt.

De technologiefederatie Agoria maakt een genuanceerde maar duidelijke analyse van de sluiting van Ford Genk. Agoria wijst op de ongelukkige samenloop van het einde van de modellencycli bij Ford Genk in combinatie met de economische toestand. Daardoor wordt de overcapaciteit in de autosector nog harder gevoeld.
Maar er is meer: door onze loonlasten, lokale fiscale lasten en energiekosten horen we bij de duurder producerende landen.

Agoria wijst ook op de foutieve informatie die regelmatig de wereld wordt ingestuurd, als zouden de loonkost geen rol spelen in de kostenstructuur van autoproductie. De loonkosten maken 70 procent uit van de assemblagekosten van een auto in België.
De hoge loonkosten zijn dus wel degelijk een factor van belang. Tal van bedrijven die recentelijk een herstructurering doorvoerden in België verwijzen er ook naar.

Het is opvallend hoe vaak de vakbonden en politici, vooral ter linkerzijde, dit probleem nu al jaren onder de mat vegen. Nochtans zijn de argumenten en cijfers overdonderend. In 2011 kostte een uur arbeid in Duitsland 30 procent minder dan bij ons. Dat verschil kunnen we niet meer wegwerken door onze hoge productiviteit. De loonkostenhandicap per eenheid product ten opzichte van Duitsland bedraagt nog altijd 17 procent. Dat is slecht nieuws voor de vele Vlaamse toeleveranciers van Ford Genk die straks andere markten moeten aanboren. Vorig jaar vertelden Limburgse bedrijven nog dat ze afnemers in Duitsland verloren aan concurrenten die niet langer uit Polen of Oekraïne kwamen, maar uit Duitsland zelf.

De impact van de hoge loonkosten op de tewerkstelling is ontluisterend: ze duwen massa's mensen in de werkloosheid. Mocht België dezelfde tewerkstellingsgraad hebben als Duitsland, dan waren een extra 850.000 Belgen aan de slag.

Alain Mouton

De sluiting van Ford Genk heeft vele oorzaken. Maar als we de recente herstructureringen in verschillende bedrijven op een rij zetten, blijken vooral de hoge loonkosten als een molensteen rond de nek van onze economie te hangen. Nog erger is dat aan dat probleem niks gedaan wordt.De technologiefederatie Agoria maakt een genuanceerde maar duidelijke analyse van de sluiting van Ford Genk. Agoria wijst op de ongelukkige samenloop van het einde van de modellencycli bij Ford Genk in combinatie met de economische toestand. Daardoor wordt de overcapaciteit in de autosector nog harder gevoeld. Maar er is meer: door onze loonlasten, lokale fiscale lasten en energiekosten horen we bij de duurder producerende landen.Agoria wijst ook op de foutieve informatie die regelmatig de wereld wordt ingestuurd, als zouden de loonkost geen rol spelen in de kostenstructuur van autoproductie. De loonkosten maken 70 procent uit van de assemblagekosten van een auto in België. De hoge loonkosten zijn dus wel degelijk een factor van belang. Tal van bedrijven die recentelijk een herstructurering doorvoerden in België verwijzen er ook naar. Het is opvallend hoe vaak de vakbonden en politici, vooral ter linkerzijde, dit probleem nu al jaren onder de mat vegen. Nochtans zijn de argumenten en cijfers overdonderend. In 2011 kostte een uur arbeid in Duitsland 30 procent minder dan bij ons. Dat verschil kunnen we niet meer wegwerken door onze hoge productiviteit. De loonkostenhandicap per eenheid product ten opzichte van Duitsland bedraagt nog altijd 17 procent. Dat is slecht nieuws voor de vele Vlaamse toeleveranciers van Ford Genk die straks andere markten moeten aanboren. Vorig jaar vertelden Limburgse bedrijven nog dat ze afnemers in Duitsland verloren aan concurrenten die niet langer uit Polen of Oekraïne kwamen, maar uit Duitsland zelf. De impact van de hoge loonkosten op de tewerkstelling is ontluisterend: ze duwen massa's mensen in de werkloosheid. Mocht België dezelfde tewerkstellingsgraad hebben als Duitsland, dan waren een extra 850.000 Belgen aan de slag. Alain Mouton