De vakbonden bij de toeleveringsbedrijven drongen bij de directies aan op nieuwe signalen die meer zekerheid moeten bieden aan de werknemers over de uitbetaling van de premies zoals opgenomen in het sociaal plan. Omdat het technisch niet mogelijk is nu al een ondertekende cao op tafel te leggen (oa. de bedienden van Ford Genk moeten nog stemmen over hun voorstel van sociaal plan), werd koortsachtig naar een tussenoplossing gezocht. "Op ons aandringen heeft de directie van SML de bedrijfsrevisor van Ernst & Young gevraagd om donderdagmiddag een toelichting te geven op een bijzondere ondernemingsraad", zegt Hasan Düzgün, hoofdafgevaardigde van het ACLVB. "Hij heeft ons klaar en duidelijk gezegd dat de garanties er zijn om alle afgesproken premies uit te betalen. Zowel SML als een 'externe partner' (lees: Ford) engageren zich hiervoor. Het verslag van deze vergadering is ondertekend door de commissaris-revisor en door de bestuursvoorzitter van SML. Meer garanties kunnen we op dit ogenblik niet verlangen." Verwacht wordt dat de ondertekening van de cao begin mei zal plaatsvinden. De bedienden van Ford Genk zullen einde volgende week nog stemmen over hun voorstel van sociaal plan, waarna bij goedkeuring, alles geofficialiseerd kan worden. (Belga)

De vakbonden bij de toeleveringsbedrijven drongen bij de directies aan op nieuwe signalen die meer zekerheid moeten bieden aan de werknemers over de uitbetaling van de premies zoals opgenomen in het sociaal plan. Omdat het technisch niet mogelijk is nu al een ondertekende cao op tafel te leggen (oa. de bedienden van Ford Genk moeten nog stemmen over hun voorstel van sociaal plan), werd koortsachtig naar een tussenoplossing gezocht. "Op ons aandringen heeft de directie van SML de bedrijfsrevisor van Ernst & Young gevraagd om donderdagmiddag een toelichting te geven op een bijzondere ondernemingsraad", zegt Hasan Düzgün, hoofdafgevaardigde van het ACLVB. "Hij heeft ons klaar en duidelijk gezegd dat de garanties er zijn om alle afgesproken premies uit te betalen. Zowel SML als een 'externe partner' (lees: Ford) engageren zich hiervoor. Het verslag van deze vergadering is ondertekend door de commissaris-revisor en door de bestuursvoorzitter van SML. Meer garanties kunnen we op dit ogenblik niet verlangen." Verwacht wordt dat de ondertekening van de cao begin mei zal plaatsvinden. De bedienden van Ford Genk zullen einde volgende week nog stemmen over hun voorstel van sociaal plan, waarna bij goedkeuring, alles geofficialiseerd kan worden. (Belga)