In een mededeling bevestigt de woordvoerder dat het lokale management een tijd lang werd verhinderd om de gebouwen te verlaten. De situatie is veilig opgelost, luidt het. Ford blijft vastbesloten om, samen met de vakbonden, te werken aan een wederzijds aanvaardbaar sociaal plan voor de getroffen werknemers, luidt het voorts. Maar dergelijke acties zijn "niet constructief en kunnen niet worden getolereerd". (KAV)

In een mededeling bevestigt de woordvoerder dat het lokale management een tijd lang werd verhinderd om de gebouwen te verlaten. De situatie is veilig opgelost, luidt het. Ford blijft vastbesloten om, samen met de vakbonden, te werken aan een wederzijds aanvaardbaar sociaal plan voor de getroffen werknemers, luidt het voorts. Maar dergelijke acties zijn "niet constructief en kunnen niet worden getolereerd". (KAV)