De bedienden van de hypotheekbewaring, die onder meer bijhouden wie eigenaar is van een onroerend goed, willen op gelijke voet staan met de meer dan 25.000 ambtenaren bij de federale overheidsdienst, aldus De Tijd. Zij werken vandaag nog als contractuelen. Volgens de vakbonden gaat het om een "anomalie", aangezien de bedienden net als hun collega's taken van openbaar nut uitoefenen, maar zonder dezelfde rechtszekerheid, carrièrekansen en centrale betaling van hun lonen. De woordvoerder van Financiën bevestigde aan De Tijd dat voor de zomer de onderhandelingen over het ambtenarenstatuut beginnen. De regularisering van de bedienden is ook voorzien in de begrotingsdocumenten voor 2013 en zou "budgettair neutraal" zijn. De toezegging dateert al van een 2007, maar sindsdien veroorzaakten tal van omstandigheden, zoals de val van de regering, vertraging. In januari werd het dossier weer in handen genomen en gaf ook de Inspectie van Financiën groen licht voor de "verambtelijking". Die Inspectie oordeelde aanvankelijk dat er onvoldoende klaarheid was. Volgens Peter Veltmans van de socialistische vakbond ACOD komt er wel een werklastmeting. Momenteel vallen de bedienden buiten het personeelsplan van Financiën en bepaalt de hypotheekbewaarder hoeveel personeel hij nodig heeft. Volgens Veltmans gaat het management ervan uit dat er te veel volk werkt op de hypotheekbewaring. "Het overtollig personeel kunnen ze dan doorschuiven naar de Patrimoniumdocumentatie", aldus Veltmans. (Belga)

De bedienden van de hypotheekbewaring, die onder meer bijhouden wie eigenaar is van een onroerend goed, willen op gelijke voet staan met de meer dan 25.000 ambtenaren bij de federale overheidsdienst, aldus De Tijd. Zij werken vandaag nog als contractuelen. Volgens de vakbonden gaat het om een "anomalie", aangezien de bedienden net als hun collega's taken van openbaar nut uitoefenen, maar zonder dezelfde rechtszekerheid, carrièrekansen en centrale betaling van hun lonen. De woordvoerder van Financiën bevestigde aan De Tijd dat voor de zomer de onderhandelingen over het ambtenarenstatuut beginnen. De regularisering van de bedienden is ook voorzien in de begrotingsdocumenten voor 2013 en zou "budgettair neutraal" zijn. De toezegging dateert al van een 2007, maar sindsdien veroorzaakten tal van omstandigheden, zoals de val van de regering, vertraging. In januari werd het dossier weer in handen genomen en gaf ook de Inspectie van Financiën groen licht voor de "verambtelijking". Die Inspectie oordeelde aanvankelijk dat er onvoldoende klaarheid was. Volgens Peter Veltmans van de socialistische vakbond ACOD komt er wel een werklastmeting. Momenteel vallen de bedienden buiten het personeelsplan van Financiën en bepaalt de hypotheekbewaarder hoeveel personeel hij nodig heeft. Volgens Veltmans gaat het management ervan uit dat er te veel volk werkt op de hypotheekbewaring. "Het overtollig personeel kunnen ze dan doorschuiven naar de Patrimoniumdocumentatie", aldus Veltmans. (Belga)