Zeelui worden vaak cash uitbetaald en digtaal geld maakt het voor hen makkelijker hun inkomen te beheren, van het ene naar het andere land over te maken en te wisselen. De digitale munt van de rederij is wel gekoppeld aan de dollar, om grote waardeschommelingen tegen te gaan.