De fiscus maakt een onderscheid tussen kapitalisatie- en distributiefondsen. Bij kapitalisatiefondsen worden de inkomsten (dividenden, intresten, ...) opnieuw geïnvesteerd, bij distributiefondsen wordt minstens een deel van de inkomsten uitgekeerd aan de beleggers. De overgrote meerderheid van de fondsen die in België verdeeld worden zijn kapitalisatiefondsen. Daarom gaan we enkel in op de belastingen voor kapitalisatiefondsen.

Beurstaks

Bij de verkoop van deelbewijzen van een kapitalisatiefonds geldt momenteel een beurstaks van 1 procent. In het ontwerp van de nieuwe Programmawet die in het parlement voorligt, is een verhoging van deze taks naar 1,32 procent opgenomen, met een maximum per transactie van 2.000 euro.

Meerwaardebelasting

Daarnaast betaalt u bij de verkoop van sommige beleggingsfondsen een belasting op - een gedeelte van - de meerwaarde. Zuivere aandelenfondsen vallen daarbuiten.

Obligatiefondsen

U betaalt 25 procent belasting op de volledige meerwaarde van uw obligatiefonds. De gerealiseerde winst op uw deelbewijzen wordt gelijkgesteld aan de coupon van een obligatie. De fiscus gaat terugkijken naar de netto-inventariswaarde van het fonds op 1 juli 2005 of op de datum van de aankoop als die later valt.

Gemengde fondsen

Bij gemengde fondsen ligt de berekening van de belastingbasis iets moeilijker. Oorspronkelijk kwamen enkel fondsen die meer dan 40 procent van hun geld in obligaties investeerden in het vizier van de fiscus. Heel wat beleggingsfondsen bleven bewust onder die drempel om meerwaardebelasting te vermijden.

Sinds 20 december 2012 geldt de meerwaardebelasting bij verkoop ook voor een fonds dat slechts 25 procent van zijn middelen in schuldvorderingen stopt. Eind 2012 ging het enkel om fondsen met een Europees paspoort, een soort vergunning om het fonds in heel Europa te mogen verspreiden. Sinds 1 juli 2013 is de meerwaardebelasting ook van toepassing bij de verkoop van een Europees fonds zonder Europees paspoort. De Belgische regering besliste om die laatste uitbreiding met terugwerkende kracht in te voeren en nam als vertrekpunt 1 juli 2008.

Als de gegevens voor de berekening van de belasting ontbreken, dan kijkt de fiscus welk gewicht obligaties hebben in de portefeuille en wordt er teruggerekend met een jaarlijks, fictief en forfaitair rendement van 3 procent op die obligatieportefeuille.

Lees meer over de belastingen van beleggingsfondsen in het magazine Trends.

De fiscus maakt een onderscheid tussen kapitalisatie- en distributiefondsen. Bij kapitalisatiefondsen worden de inkomsten (dividenden, intresten, ...) opnieuw geïnvesteerd, bij distributiefondsen wordt minstens een deel van de inkomsten uitgekeerd aan de beleggers. De overgrote meerderheid van de fondsen die in België verdeeld worden zijn kapitalisatiefondsen. Daarom gaan we enkel in op de belastingen voor kapitalisatiefondsen.Bij de verkoop van deelbewijzen van een kapitalisatiefonds geldt momenteel een beurstaks van 1 procent. In het ontwerp van de nieuwe Programmawet die in het parlement voorligt, is een verhoging van deze taks naar 1,32 procent opgenomen, met een maximum per transactie van 2.000 euro.Daarnaast betaalt u bij de verkoop van sommige beleggingsfondsen een belasting op - een gedeelte van - de meerwaarde. Zuivere aandelenfondsen vallen daarbuiten.ObligatiefondsenU betaalt 25 procent belasting op de volledige meerwaarde van uw obligatiefonds. De gerealiseerde winst op uw deelbewijzen wordt gelijkgesteld aan de coupon van een obligatie. De fiscus gaat terugkijken naar de netto-inventariswaarde van het fonds op 1 juli 2005 of op de datum van de aankoop als die later valt.Gemengde fondsenBij gemengde fondsen ligt de berekening van de belastingbasis iets moeilijker. Oorspronkelijk kwamen enkel fondsen die meer dan 40 procent van hun geld in obligaties investeerden in het vizier van de fiscus. Heel wat beleggingsfondsen bleven bewust onder die drempel om meerwaardebelasting te vermijden.Sinds 20 december 2012 geldt de meerwaardebelasting bij verkoop ook voor een fonds dat slechts 25 procent van zijn middelen in schuldvorderingen stopt. Eind 2012 ging het enkel om fondsen met een Europees paspoort, een soort vergunning om het fonds in heel Europa te mogen verspreiden. Sinds 1 juli 2013 is de meerwaardebelasting ook van toepassing bij de verkoop van een Europees fonds zonder Europees paspoort. De Belgische regering besliste om die laatste uitbreiding met terugwerkende kracht in te voeren en nam als vertrekpunt 1 juli 2008.Als de gegevens voor de berekening van de belasting ontbreken, dan kijkt de fiscus welk gewicht obligaties hebben in de portefeuille en wordt er teruggerekend met een jaarlijks, fictief en forfaitair rendement van 3 procent op die obligatieportefeuille.Lees meer over de belastingen van beleggingsfondsen in het magazine Trends.