De fiscus kan zich inderdaad vergissen, maar maak u geen zorgen. Na de ontvangst van uw aanslagbiljet hebt u zes maanden om te reageren. Er zijn twee mogelijkheden. Gaat het om een eenvoudige fout of een vergetelheid - de fiscale ambtenaar heeft bijvoorbeeld een fiscaal attest over het hoofd gezien - dan kunt u zich richten tot uw plaatselijke belastingkantoor. Dat kan de situatie snel rechtzetten.

In complexere situaties - bijvoorbeeld als de administratie bepaalde kosten heeft verworpen, als er onenigheid is over de berekeningswijze of als de belastingdienst een onbevredigend antwoord geeft op een klacht - kunt u een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de regionale directeur. U vindt zijn gegevens op uw belastingaangifte. Die procedure zal wel meer tijd in beslag nemen. Telkens moet u uw vraag met bewijzen kunnen staven.

In afwachting van uw nieuwe aanslagbiljet hoeft u in principe alleen het zogenoemde onbetwistbaar verschuldigde gedeelte betalen - met andere woorden: het gedeelte van de belasting dat niet wordt betwist.

De fiscus kan zich inderdaad vergissen, maar maak u geen zorgen. Na de ontvangst van uw aanslagbiljet hebt u zes maanden om te reageren. Er zijn twee mogelijkheden. Gaat het om een eenvoudige fout of een vergetelheid - de fiscale ambtenaar heeft bijvoorbeeld een fiscaal attest over het hoofd gezien - dan kunt u zich richten tot uw plaatselijke belastingkantoor. Dat kan de situatie snel rechtzetten. In complexere situaties - bijvoorbeeld als de administratie bepaalde kosten heeft verworpen, als er onenigheid is over de berekeningswijze of als de belastingdienst een onbevredigend antwoord geeft op een klacht - kunt u een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de regionale directeur. U vindt zijn gegevens op uw belastingaangifte. Die procedure zal wel meer tijd in beslag nemen. Telkens moet u uw vraag met bewijzen kunnen staven. In afwachting van uw nieuwe aanslagbiljet hoeft u in principe alleen het zogenoemde onbetwistbaar verschuldigde gedeelte betalen - met andere woorden: het gedeelte van de belasting dat niet wordt betwist.