Het Pact voor de Euro dat de politieke leiders van de eurozone vorige week vrijdagnacht bereikten, kon aanvankelijk op behoorlijk wat positieve reacties rekenen. Dat aanvankelijk enthousiasme ebt nu tegen een snel tempo weg: te vaag, te vrijblijvend, teweing aandacht voor cruciale problemen als bv. de bancaire situatie binnen Europa.

Merkwaardig genoeg werpt Jean-Claude Trichet, tot oktober van dit jaar nog president van de Europese Centrale Bank (ECB), zich meer en meer op als de grote roerganger van het ongenoegen over het Pact voor de Euro. Trichet vind het hele akkoord van vorige vrijdag "veel te mager".

Hijzelf liet er recent weinig twijfel over bestaan hoe hij een echt Pact voor de Euro ziet. Op 23 februari jl. deed hij dat tijdens een lezing aan de universiteit van Luik gedetailleerd uit de doeken.

Volgens Trichet bestaat de competitiviteitsstrategie uit 5 grote lijnen.

Alle sectoren moeten competitief zijn, niet alleen de export-sector. Ook in de openbare sector moeten de lonen onder controle zijn. Die heeft een voorbeeldfunctie. Elk land moet mikken op een inflatie van 2 procent op middellange termijn. De lopende rekening van de betalingsbalans is een goede graadmeter voor de financiële gezondheid van een land. Gezonde overheidsfinanciën zijn een must.

We geven deze speech in bijlage want ze is verplichte lectuur voor iedereen die het hele debat rond de euro wil blijven volgen en begrijpen.

Het Pact voor de Euro dat de politieke leiders van de eurozone vorige week vrijdagnacht bereikten, kon aanvankelijk op behoorlijk wat positieve reacties rekenen. Dat aanvankelijk enthousiasme ebt nu tegen een snel tempo weg: te vaag, te vrijblijvend, teweing aandacht voor cruciale problemen als bv. de bancaire situatie binnen Europa. Merkwaardig genoeg werpt Jean-Claude Trichet, tot oktober van dit jaar nog president van de Europese Centrale Bank (ECB), zich meer en meer op als de grote roerganger van het ongenoegen over het Pact voor de Euro. Trichet vind het hele akkoord van vorige vrijdag "veel te mager". Hijzelf liet er recent weinig twijfel over bestaan hoe hij een echt Pact voor de Euro ziet. Op 23 februari jl. deed hij dat tijdens een lezing aan de universiteit van Luik gedetailleerd uit de doeken. Volgens Trichet bestaat de competitiviteitsstrategie uit 5 grote lijnen.Alle sectoren moeten competitief zijn, niet alleen de export-sector. Ook in de openbare sector moeten de lonen onder controle zijn. Die heeft een voorbeeldfunctie. Elk land moet mikken op een inflatie van 2 procent op middellange termijn. De lopende rekening van de betalingsbalans is een goede graadmeter voor de financiële gezondheid van een land. Gezonde overheidsfinanciën zijn een must. We geven deze speech in bijlage want ze is verplichte lectuur voor iedereen die het hele debat rond de euro wil blijven volgen en begrijpen.