Volgens de raming van het INR groeide de Brusselse en Waalse economie in 2013 met 0,5 procent, na een krimp met respectievelijk 2,0 procent en 0,2 procent in 2012.

De economische groei in Vlaanderen vertraagde in 2013 verder tot 0,3 procent, van 0,8 procent een jaar eerder en 2,8 procent in 2011.

In Vlaanderen viel de economische groei in 2013 nagenoeg stil in de privésector. De grootste positieve bijdragen kwamen van de zakelijke dienstverlening en de farmacie (0,33 procentpunt van de groei), maar werden volledig tenietgedaan door de sectoren 'vervoer en opslag' en de bouwnijverheid (-0,39 procentpunt).

De Waalse economie vertoonde in 2013 een licht herstel. De bedrijfstak zakelijke dienstverlening droeg daartoe het meest bij (+0,35 procentpunt), de overheidssector was goed voor 0,22 procentpunt van de groei.

Ook de Brusselse economie kende in 2013 een licht herstel. Dat herstel deed zich vooral voor in de bedrijfstakken 'zakelijke dienstverlening' en 'openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen'. De bijdrage van de privésector bleef evenwel licht negatief. (Belga/BO)

Volgens de raming van het INR groeide de Brusselse en Waalse economie in 2013 met 0,5 procent, na een krimp met respectievelijk 2,0 procent en 0,2 procent in 2012. De economische groei in Vlaanderen vertraagde in 2013 verder tot 0,3 procent, van 0,8 procent een jaar eerder en 2,8 procent in 2011. In Vlaanderen viel de economische groei in 2013 nagenoeg stil in de privésector. De grootste positieve bijdragen kwamen van de zakelijke dienstverlening en de farmacie (0,33 procentpunt van de groei), maar werden volledig tenietgedaan door de sectoren 'vervoer en opslag' en de bouwnijverheid (-0,39 procentpunt). De Waalse economie vertoonde in 2013 een licht herstel. De bedrijfstak zakelijke dienstverlening droeg daartoe het meest bij (+0,35 procentpunt), de overheidssector was goed voor 0,22 procentpunt van de groei. Ook de Brusselse economie kende in 2013 een licht herstel. Dat herstel deed zich vooral voor in de bedrijfstakken 'zakelijke dienstverlening' en 'openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen'. De bijdrage van de privésector bleef evenwel licht negatief. (Belga/BO)