Uit het rapport van de Europese Commissie blijkt dat het gemiddelde uurloon van vrouwen in België in 2011 10,2 procent lager lag dan het uurloon van mannen. Dat is precies de omvang van de loonkloof in 2011. Zo blijkt dat ons land de loonkloof tussen man en vrouw maar niet gedicht krijgt.

De status-quo doet zich overigens niet alleen voor in België, want in de volledige Europese Unie bedroeg het verschil in verloning tussen mannen en vrouwen in 2011 net als in 2010 precies 16,2 procent. De loonkloof is het grootst in Estland (27,3 procent), en het kleinst in Slovenië (2,3 procent).

'Vrouwen werken 59 dagen per jaar gratis'

Omgerekend in kalenderdagen werken de vrouwen in Europa jaarlijks 59 dagen 'gratis', verklaarde commissaris voor Justitie Viviane Reding maandag in een toelichting. "We hebben wetten die gelijk loon voor gelijk werk - 'sinds 1957' - verzekeren, gelijkheid op de werkvloer en minimumrechten voor moederschapsrust, zodat de gelijkheid tussen de geslachten een Europese verworvenheid is. Maar we hebben nog een hele weg af te leggen om volledige gelijkheid te bereiken", aldus Reding.

Lagere lonen voor mannen

Het werd er in principe niet beter op, want sinds 2007 werd de loonkloof in België zelfs een fractie groter: van 10,1 tot 10,2 procent. Dat is niet geval in de Europese Unie, waar het gemiddelde 1,1 procent lager lag. Dat zou volgens Reding meer te maken hebben met lagere lonen voor mannen, dan met hogere lonen voor vrouwen.

De Europese Commissie stelt bovendien vast dat niet minder dan 23 lidstaten hardleers blijven wat het correct omzetten van de gelijkheidsrichtlijn uit 2006 betreft. De betrokken lidstaten kregen alvast af te rekenen met een inbreukprocedure, omdat ze de Europese regels niet correct hebben nageleefd.

België krijgt een pluim

België krijgt in het loonkloofrapport van de Commissie wel een eervolle vermelding, omdat het in 2005 als eerste EU-lidstaat een Equal Pay Day lanceerde en omdat het parlement in april 2012 een wet goedkeurde die bedrijven verplicht om de twee jaar de loonstructuur van hun vrouwelijke en van hun mannelijke werknemers te vergelijken. (Belga/BO)

Uit het rapport van de Europese Commissie blijkt dat het gemiddelde uurloon van vrouwen in België in 2011 10,2 procent lager lag dan het uurloon van mannen. Dat is precies de omvang van de loonkloof in 2011. Zo blijkt dat ons land de loonkloof tussen man en vrouw maar niet gedicht krijgt.De status-quo doet zich overigens niet alleen voor in België, want in de volledige Europese Unie bedroeg het verschil in verloning tussen mannen en vrouwen in 2011 net als in 2010 precies 16,2 procent. De loonkloof is het grootst in Estland (27,3 procent), en het kleinst in Slovenië (2,3 procent). 'Vrouwen werken 59 dagen per jaar gratis'Omgerekend in kalenderdagen werken de vrouwen in Europa jaarlijks 59 dagen 'gratis', verklaarde commissaris voor Justitie Viviane Reding maandag in een toelichting. "We hebben wetten die gelijk loon voor gelijk werk - 'sinds 1957' - verzekeren, gelijkheid op de werkvloer en minimumrechten voor moederschapsrust, zodat de gelijkheid tussen de geslachten een Europese verworvenheid is. Maar we hebben nog een hele weg af te leggen om volledige gelijkheid te bereiken", aldus Reding.Lagere lonen voor mannenHet werd er in principe niet beter op, want sinds 2007 werd de loonkloof in België zelfs een fractie groter: van 10,1 tot 10,2 procent. Dat is niet geval in de Europese Unie, waar het gemiddelde 1,1 procent lager lag. Dat zou volgens Reding meer te maken hebben met lagere lonen voor mannen, dan met hogere lonen voor vrouwen. De Europese Commissie stelt bovendien vast dat niet minder dan 23 lidstaten hardleers blijven wat het correct omzetten van de gelijkheidsrichtlijn uit 2006 betreft. De betrokken lidstaten kregen alvast af te rekenen met een inbreukprocedure, omdat ze de Europese regels niet correct hebben nageleefd.België krijgt een pluimBelgië krijgt in het loonkloofrapport van de Commissie wel een eervolle vermelding, omdat het in 2005 als eerste EU-lidstaat een Equal Pay Day lanceerde en omdat het parlement in april 2012 een wet goedkeurde die bedrijven verplicht om de twee jaar de loonstructuur van hun vrouwelijke en van hun mannelijke werknemers te vergelijken. (Belga/BO)