Het gaat om gemiddeld 4.361,06 euro voor aardgas en om 2.444,34 euro voor elektriciteit. Dat is een duidelijke daling met september, toen de Vreg de geschatte jaarfactuur op meer dan 9.200 euro raamde (bijna 6.000 euro voor aardgas en 3.200 voor elektriciteit).

De cijfers zijn gemiddelden, waarmee de Vreg inschat hoeveel de jaarfactuur zal bedragen voor wie in oktober een contract afsluit. In september werd die factuur veel hoger ingeschat, wegens de recordprijzen voor aardgas en elektriciteit die toen golden. Sindsdien zijn de prijzen gedaald, maar zijn ze nog steeds historisch hoog.

Dat geldt ook voor de facturen van de gezinnen. De geschatte jaarfacturen dalen in vergelijking met september, maar blijven hoog. De geschatte jaarprijzen gelden niet voor iedereen. Wie een sociaal tarief heeft, betaalt bijvoorbeeld veel minder. En iedereen met een variabel contract profiteert als de leveranciersprijzen dalen.

Het gaat om gemiddeld 4.361,06 euro voor aardgas en om 2.444,34 euro voor elektriciteit. Dat is een duidelijke daling met september, toen de Vreg de geschatte jaarfactuur op meer dan 9.200 euro raamde (bijna 6.000 euro voor aardgas en 3.200 voor elektriciteit). De cijfers zijn gemiddelden, waarmee de Vreg inschat hoeveel de jaarfactuur zal bedragen voor wie in oktober een contract afsluit. In september werd die factuur veel hoger ingeschat, wegens de recordprijzen voor aardgas en elektriciteit die toen golden. Sindsdien zijn de prijzen gedaald, maar zijn ze nog steeds historisch hoog. Dat geldt ook voor de facturen van de gezinnen. De geschatte jaarfacturen dalen in vergelijking met september, maar blijven hoog. De geschatte jaarprijzen gelden niet voor iedereen. Wie een sociaal tarief heeft, betaalt bijvoorbeeld veel minder. En iedereen met een variabel contract profiteert als de leveranciersprijzen dalen.