Uit de jongste kwartaalrapportering van het ARKimedes-fonds blijkt dat het aandeel opnieuw 2,29 euro minder waard is dan drie maanden eerder. Het Vlaams Gewest staat bij de ontbinding van het fonds garant voor de terugbetaling van 90 procent van de inleg van beleggers, ofwel 225 euro per aandeel.

Het ARKimedes-fonds werd op 8 juni 2005 opgericht door ARKimedes Management en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) met een startkapitaal van 1,2 miljoen euro. Het ARKimedes-fonds is een dakfonds dat op zijn beurt investeert in ARKIV's, door ARKimedes Management erkende investeringsfondsen die kapitaal verschaffen aan starters en kmo's.

Obligaties genieten 100 procent kapitaalbescherming

In september 2005 haalde het fonds 110 miljoen euro op bij kleine beleggers met een gewestwaarborg. De Belgische particulieren tekenden voor 75 miljoen euro in op aandelen met een looptijd tot eind 2018 en voor 35 miljoen euro op obligaties met een looptijd tot eind 2017. De aandelen genieten bij de ontbinding van het fonds een waarborg van 90 procent van de uitgifteprijs en de obligaties genieten 100 procent kapitaalbescherming. De aandeelhouder kon de eerste vier jaar aanspraak maken op een belastingkrediet van 35 procent van zijn inleg, met een maximum van 875 euro per persoon. De obligatiehouder krijgt elk jaar een coupon van 3,45 procent.

De grootste minwaarden

De waardedaling van het aandeel is vooral te wijten aan "voorzichtigheidshalve aangelegde waardeverminderingen op ARKIV's". In totaal goed voor 87,47 euro per aandeel. We zetten de grootste minwaarden voor u op een rij:

QAT ARKIV: 15,39 euro per aandeel

ARKAFUND: 14,11 euro per aandeel

Gimv Arkiv Technology Fund: 13,4 euro per aandeel

KeBek ARKIV: 11,75 euro per aandeel

Het laatste fonds in de rij heette vroeger KBC ARKIV en haalde enkele maanden geleden het nieuws, omdat een stel oplichters die 2 miljoen euro uit het fonds kregen voor hun bedrijf Intek. Volgens de krant De Tijd verbrasten de zaakvoerders de miljoenen en kochten ze er onder meer twee Porsches mee. In de rapportering van het ARKimedes-fonds is daarover niets terug te vinden.

Intek is een rotte appel in de mand, maar volgens onderzoek van de Ugent en Vlerick creëren de kmo's en startende bedrijven met het ARKimedes-geld wel degelijk jobs. 164 ondernemingen kregen tussen 2005 en 2013 financiering van de ARKIV's. Ze kregen in totaal 189 miljoen euro en stelden 455 mensen te werk in hun bedrijf. De onderzoekers schatten dat ze daarnaast ook nog eens werk gaven aan 558 zelfstandigen.

Uit de jongste kwartaalrapportering van het ARKimedes-fonds blijkt dat het aandeel opnieuw 2,29 euro minder waard is dan drie maanden eerder. Het Vlaams Gewest staat bij de ontbinding van het fonds garant voor de terugbetaling van 90 procent van de inleg van beleggers, ofwel 225 euro per aandeel.Het ARKimedes-fonds werd op 8 juni 2005 opgericht door ARKimedes Management en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) met een startkapitaal van 1,2 miljoen euro. Het ARKimedes-fonds is een dakfonds dat op zijn beurt investeert in ARKIV's, door ARKimedes Management erkende investeringsfondsen die kapitaal verschaffen aan starters en kmo's.In september 2005 haalde het fonds 110 miljoen euro op bij kleine beleggers met een gewestwaarborg. De Belgische particulieren tekenden voor 75 miljoen euro in op aandelen met een looptijd tot eind 2018 en voor 35 miljoen euro op obligaties met een looptijd tot eind 2017. De aandelen genieten bij de ontbinding van het fonds een waarborg van 90 procent van de uitgifteprijs en de obligaties genieten 100 procent kapitaalbescherming. De aandeelhouder kon de eerste vier jaar aanspraak maken op een belastingkrediet van 35 procent van zijn inleg, met een maximum van 875 euro per persoon. De obligatiehouder krijgt elk jaar een coupon van 3,45 procent.De waardedaling van het aandeel is vooral te wijten aan "voorzichtigheidshalve aangelegde waardeverminderingen op ARKIV's". In totaal goed voor 87,47 euro per aandeel. We zetten de grootste minwaarden voor u op een rij: Het laatste fonds in de rij heette vroeger KBC ARKIV en haalde enkele maanden geleden het nieuws, omdat een stel oplichters die 2 miljoen euro uit het fonds kregen voor hun bedrijf Intek. Volgens de krant De Tijd verbrasten de zaakvoerders de miljoenen en kochten ze er onder meer twee Porsches mee. In de rapportering van het ARKimedes-fonds is daarover niets terug te vinden.Intek is een rotte appel in de mand, maar volgens onderzoek van de Ugent en Vlerick creëren de kmo's en startende bedrijven met het ARKimedes-geld wel degelijk jobs. 164 ondernemingen kregen tussen 2005 en 2013 financiering van de ARKIV's. Ze kregen in totaal 189 miljoen euro en stelden 455 mensen te werk in hun bedrijf. De onderzoekers schatten dat ze daarnaast ook nog eens werk gaven aan 558 zelfstandigen.