Dat betekent dat er volgend jaar geen ruimte is voor loonsverhogingen en dat ook de automatische indexering niet wordt doorgevoerd. "In 2012 kan de loonstijging worden beperkt tot de index," zegt Peter Leyman, gedelegeerd bestuurder van Voka.

"Dat geeft ademruimte om verder te herstellen van de crisis en om jobs te garanderen en te creëren. We kampen immers nog steeds met een loonkostenhandicap van 3,3 procent en een historische handicap van 12 procent. De indexaanpassing kan in 2012 best worden toegekend in centen dan in procenten." Voka wil dat sectoren en ondernemingen ruimte krijgen om die indexaanpassing op maat toe te kennen. Leyman: "Bedrijven kunnen verlonen op basis van prestaties of kiezen voor aanvullend sparen via de tweede pensioenpijler."

Voka doet deze oproep aan de vooravond van het interprofessioneel overleg 2011-2012 tussen vakbonden en werkgevers. De sociale partners moeten de loonmarge voor de komende twee jaar vastleggen. Voka zit als Vlaamse werkgeversorganisatie niet aan tafel tijdens de onderhandelingen maar pleegt via het contactcomité wel overleg met de andere werkgevers.

A.M

Dat betekent dat er volgend jaar geen ruimte is voor loonsverhogingen en dat ook de automatische indexering niet wordt doorgevoerd. "In 2012 kan de loonstijging worden beperkt tot de index," zegt Peter Leyman, gedelegeerd bestuurder van Voka."Dat geeft ademruimte om verder te herstellen van de crisis en om jobs te garanderen en te creëren. We kampen immers nog steeds met een loonkostenhandicap van 3,3 procent en een historische handicap van 12 procent. De indexaanpassing kan in 2012 best worden toegekend in centen dan in procenten." Voka wil dat sectoren en ondernemingen ruimte krijgen om die indexaanpassing op maat toe te kennen. Leyman: "Bedrijven kunnen verlonen op basis van prestaties of kiezen voor aanvullend sparen via de tweede pensioenpijler." Voka doet deze oproep aan de vooravond van het interprofessioneel overleg 2011-2012 tussen vakbonden en werkgevers. De sociale partners moeten de loonmarge voor de komende twee jaar vastleggen. Voka zit als Vlaamse werkgeversorganisatie niet aan tafel tijdens de onderhandelingen maar pleegt via het contactcomité wel overleg met de andere werkgevers. A.M