De meeste studies over de Vlaams-Waalse geldstromen focussen op de transfers via de sociale zekerheid en via de bijzondere financieringswet die de geldstromen van de federale overheid naar de deelstaten regelt. Het Leuvense onderzoekscentrum kwam vorig jaar zo tot 5,7 miljard euro die jaarlijks van het noorden naar het zuiden van ons land vloeit.

In een nieuwe studie voegt Vives daar nog een ander soort geldstroom aan toe: de intergewestelijke transfers uit rentelasten. In België zijn die de voorbije decennia aanzienlijk geweest wegens de Belgische traditie van begrotingstekorten en de daaruit voortvloeiende hoge rentelasten. Het Vives-onderzoek wijst die rente-uitgaven toe aan een van de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) in de mate dat ze die uitgaven veroorzaakt hebben. Volgens berekeningen van Geert Jennes, senior economist bij Vives, lopen de intergewestelijke transfers in België uit rentelasten in het jaar 2007 op tot nog eens 5,7 miljard euro. Dat bedrag ging dat jaar zo goed als volledig naar Wallonië. Het betekent dat de noord-zuidtransfers in België meer dan 11 miljard euro per jaar bedragen.

Verdere stijging van transfers Het onderzoek van Vives houdt rekening met de totale rentelasten, gecumuleerd over de jaren heen. Dat was nog voor de Grote Recessie en dus vooraleer de Belgische staatsfinanciën diep in het rood gingen. Vandaag heeft België opnieuw een negatief primair saldo en met de stijgende rentevoeten zullen de rentelasten de komende jaren opnieuw toenemen. Dat zal een verdere stijging van de transfers in de rentelasten veroorzaken, tenzij een besparingsprogramma op poten wordt gezet. Of tenzij de gewestelijke aandelen in het primair saldo grondig wijzigen.

De politieke implicaties van die toenemende transfers kunnen nauwelijks overschat worden. Met de oplopende staatsschuld, het begrotingstekort en de nakende saneringen is het de vraag hoe de inspanningen verdeeld moeten worden over de verschillende overheidsniveaus (federaal versus gemeenschappen en gewesten). Federale en gewestregeringen vechten daar al lange tijd een robbertje over uit. Het Vives-onderzoek levert extra munitie.

Jennes:"Op basis van de transfers uit intrestlasten kunnen we niet anders dan besluiten dat elke begrotingssanering een daling van de transfers betekent. Nog verder oplopende begrotingstekorten zouden nog meer transfers veroorzaken, waarvoor Vlaanderen de prijs zou betalen."

AM/JVO

Het volledige dossier leest u in Trends van donderdag 28 april

De meeste studies over de Vlaams-Waalse geldstromen focussen op de transfers via de sociale zekerheid en via de bijzondere financieringswet die de geldstromen van de federale overheid naar de deelstaten regelt. Het Leuvense onderzoekscentrum kwam vorig jaar zo tot 5,7 miljard euro die jaarlijks van het noorden naar het zuiden van ons land vloeit. In een nieuwe studie voegt Vives daar nog een ander soort geldstroom aan toe: de intergewestelijke transfers uit rentelasten. In België zijn die de voorbije decennia aanzienlijk geweest wegens de Belgische traditie van begrotingstekorten en de daaruit voortvloeiende hoge rentelasten. Het Vives-onderzoek wijst die rente-uitgaven toe aan een van de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) in de mate dat ze die uitgaven veroorzaakt hebben. Volgens berekeningen van Geert Jennes, senior economist bij Vives, lopen de intergewestelijke transfers in België uit rentelasten in het jaar 2007 op tot nog eens 5,7 miljard euro. Dat bedrag ging dat jaar zo goed als volledig naar Wallonië. Het betekent dat de noord-zuidtransfers in België meer dan 11 miljard euro per jaar bedragen. Verdere stijging van transfers Het onderzoek van Vives houdt rekening met de totale rentelasten, gecumuleerd over de jaren heen. Dat was nog voor de Grote Recessie en dus vooraleer de Belgische staatsfinanciën diep in het rood gingen. Vandaag heeft België opnieuw een negatief primair saldo en met de stijgende rentevoeten zullen de rentelasten de komende jaren opnieuw toenemen. Dat zal een verdere stijging van de transfers in de rentelasten veroorzaken, tenzij een besparingsprogramma op poten wordt gezet. Of tenzij de gewestelijke aandelen in het primair saldo grondig wijzigen. De politieke implicaties van die toenemende transfers kunnen nauwelijks overschat worden. Met de oplopende staatsschuld, het begrotingstekort en de nakende saneringen is het de vraag hoe de inspanningen verdeeld moeten worden over de verschillende overheidsniveaus (federaal versus gemeenschappen en gewesten). Federale en gewestregeringen vechten daar al lange tijd een robbertje over uit. Het Vives-onderzoek levert extra munitie.Jennes:"Op basis van de transfers uit intrestlasten kunnen we niet anders dan besluiten dat elke begrotingssanering een daling van de transfers betekent. Nog verder oplopende begrotingstekorten zouden nog meer transfers veroorzaken, waarvoor Vlaanderen de prijs zou betalen." AM/JVO Het volledige dossier leest u in Trends van donderdag 28 april