"Het jaarlijkse pensioentekort in de Europese Unie bedraagt 1900 miljard euro, of 19 procent van het Europese bbp", zegt Xavier Larnaudie-Eiffel van de CEA, de Europese moederfederatie van Assuralia. Met pensioentekort bedoelt Larnaudie-Eiffel het bijkomende bedrag dat alle Europese burgers die met pensioen gaan tussen 2011 en 2051 moeten sparen voor het behoud van hun levensstandaard. "Met het wettelijke pensioen alleen rooien we het dus niet meer. De toekomstige pensioenen moeten ook andere financieringsbronnen vinden."

"Pensioen is bij uitstek een kwestie die zich op de lange termijn afspeelt. Die lange termijn zit ingebakken in het businessmodel van verzekeringsmaatschappijen. Bovendien hebben ze al een uitgebreide expertise opgebouwd in het afdekken van risico's die gepaard gaan met een stijgende levensduur."

Larnaudie-Eiffel beseft wel dat er een keerzijde is aan de medaille. Hoe meer aanvullend pensioenkapitaal de verzekeraars aantrekken, hoe meer risico's ze zelf lopen. De tekorten in de wettelijke pensioenen bewijzen dat het geen sinecure is om grote hoeveelheden pensioenkapitaal te beheren. De steeds langere levensverwachting van de bevolking is een risico voor verzekeraars waar de Europese Centrale Bank al herhaaldelijk op wees in zijn Financial Stability Reviews. Het kan ertoe leiden dat verzekeringsmaatschappijen tekorten opbouwen in hun kapitaalreserves en steeds grotere risico's moeten nemen in hun beleggingsbeleid.

C.D.C.

"Het jaarlijkse pensioentekort in de Europese Unie bedraagt 1900 miljard euro, of 19 procent van het Europese bbp", zegt Xavier Larnaudie-Eiffel van de CEA, de Europese moederfederatie van Assuralia. Met pensioentekort bedoelt Larnaudie-Eiffel het bijkomende bedrag dat alle Europese burgers die met pensioen gaan tussen 2011 en 2051 moeten sparen voor het behoud van hun levensstandaard. "Met het wettelijke pensioen alleen rooien we het dus niet meer. De toekomstige pensioenen moeten ook andere financieringsbronnen vinden." "Pensioen is bij uitstek een kwestie die zich op de lange termijn afspeelt. Die lange termijn zit ingebakken in het businessmodel van verzekeringsmaatschappijen. Bovendien hebben ze al een uitgebreide expertise opgebouwd in het afdekken van risico's die gepaard gaan met een stijgende levensduur." Larnaudie-Eiffel beseft wel dat er een keerzijde is aan de medaille. Hoe meer aanvullend pensioenkapitaal de verzekeraars aantrekken, hoe meer risico's ze zelf lopen. De tekorten in de wettelijke pensioenen bewijzen dat het geen sinecure is om grote hoeveelheden pensioenkapitaal te beheren. De steeds langere levensverwachting van de bevolking is een risico voor verzekeraars waar de Europese Centrale Bank al herhaaldelijk op wees in zijn Financial Stability Reviews. Het kan ertoe leiden dat verzekeringsmaatschappijen tekorten opbouwen in hun kapitaalreserves en steeds grotere risico's moeten nemen in hun beleggingsbeleid. C.D.C.