De Belgische ondernemer is in april iets minder somber geworden, van een heropleving is evenwel geen sprake. Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurenquête van de Nationale Bank (NBB).

De indicator die het ondernemersvertrouwen peilt, klokt in april af op - 14,7, tegenover -15 een maand eerder. Slechts een lichte verbetering van 0,3 punten tegenover maart dus, toen het vertrouwen op het laagste peil sinds september 2009 belandde.

Ondanks de lichte stijging is er enkel in de verwerkende nijverheid sprake van een toename van het vertrouwen. Daar klimt de barometer van -18,4 in maart tot -16,9 in april.

In de andere sectoren - handel, bouwnijverheid en dienstverlening - nam het vertrouwen verder af. Vooral in de handel dan, waar de indicator 4,1 punten lager noteert, van -15,7 tot -19,8.

Volgens de NBB is de verbetering in de verwerkende nijverheid 'uitsluitend toe te schrijven aan een opwaartse herziening van de vooruitzichten voor zowel de vraag als de werkgelegenheid'. De handel zou hoofdzakelijk te lijden hebben onder een derde opeenvolgende daling van de vraagvooruitzichten. In de bouwsector valt de omvang van het orderboekje dan weer tegen, terwijl de dienstverlening aan bedrijven minder activiteit in het vooruitzicht stelt. (BO)

maart 2013april 2013verwerkende nijverheid-18,4-16,9dienstverlening aan bedrijven-5,4-5,9bouwnijverheid-9,7-11,7handel-15,7-19,8algemene synthetische curve-15,0-14,7

tabel conjunctuurindicatoren NBB

De Belgische ondernemer is in april iets minder somber geworden, van een heropleving is evenwel geen sprake. Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurenquête van de Nationale Bank (NBB).De indicator die het ondernemersvertrouwen peilt, klokt in april af op - 14,7, tegenover -15 een maand eerder. Slechts een lichte verbetering van 0,3 punten tegenover maart dus, toen het vertrouwen op het laagste peil sinds september 2009 belandde.Ondanks de lichte stijging is er enkel in de verwerkende nijverheid sprake van een toename van het vertrouwen. Daar klimt de barometer van -18,4 in maart tot -16,9 in april.In de andere sectoren - handel, bouwnijverheid en dienstverlening - nam het vertrouwen verder af. Vooral in de handel dan, waar de indicator 4,1 punten lager noteert, van -15,7 tot -19,8. Volgens de NBB is de verbetering in de verwerkende nijverheid 'uitsluitend toe te schrijven aan een opwaartse herziening van de vooruitzichten voor zowel de vraag als de werkgelegenheid'. De handel zou hoofdzakelijk te lijden hebben onder een derde opeenvolgende daling van de vraagvooruitzichten. In de bouwsector valt de omvang van het orderboekje dan weer tegen, terwijl de dienstverlening aan bedrijven minder activiteit in het vooruitzicht stelt. (BO)