Bij de begrotingsopmaak ging de federale regering uit van een groei van 1,1 procent voor 2014. Het Planbureau mikt nu op een toename van het bbp met 1,4 procent. Het is de eerste keer sinds het aantreden van de regering-Di Rupo dat het economisch groeicijfer naar boven wordt bijgesteld.

Het positieve nieuws over de economische groei wordt wel wat getemperd door de bijstelling van het inflatiecijfer (van 0,9 naar 0,8 procent). Wat de concrete gevolgen zijn voor de begroting, is nu nog niet duidelijk. De komende maand zullen de verschillende departementen de cijfers analyseren en de inkomsten en uitgaven ramen. Het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting begeleidt, zal midden maart met een samenvatting daarvan naar de regering stappen.

De nota van het monitoringcomité zal duidelijk moeten maken of de regering extra ruimte krijgt of op zoek moet naar extra middelen. Bij de opmaak stelde de regering voor de volledige Belgische begroting een structureel tekort van 1,2 procent in het vooruitzicht.

"Het Planbureau bevestigde grotendeels onze uitgangsbasis voor de begroting 2014. Een voortdurende monitoring van de begroting 2014, in het bijzonder betreffende de uitgaven en de fiscale ontvangsten, blijft van toepassing om toezicht op de begroting te houden", zegt begrotingsminister Olivier Chastel (MR) in een reactie op de nieuwe cijfers van het planbureau.

België wordt geacht tegen eind maart een nieuw verslag bij de Europese Commissie in te dienen in het kader van de buitensporige tekortprocedure. Dat verslag zal betrekking hebben op het resultaat van de begroting 2013, en zal aantonen dat de correctie van het buitensporig tekort van duurzame aard is, aldus Chastel. (Belga/BO)

Bij de begrotingsopmaak ging de federale regering uit van een groei van 1,1 procent voor 2014. Het Planbureau mikt nu op een toename van het bbp met 1,4 procent. Het is de eerste keer sinds het aantreden van de regering-Di Rupo dat het economisch groeicijfer naar boven wordt bijgesteld. Het positieve nieuws over de economische groei wordt wel wat getemperd door de bijstelling van het inflatiecijfer (van 0,9 naar 0,8 procent). Wat de concrete gevolgen zijn voor de begroting, is nu nog niet duidelijk. De komende maand zullen de verschillende departementen de cijfers analyseren en de inkomsten en uitgaven ramen. Het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting begeleidt, zal midden maart met een samenvatting daarvan naar de regering stappen. De nota van het monitoringcomité zal duidelijk moeten maken of de regering extra ruimte krijgt of op zoek moet naar extra middelen. Bij de opmaak stelde de regering voor de volledige Belgische begroting een structureel tekort van 1,2 procent in het vooruitzicht. "Het Planbureau bevestigde grotendeels onze uitgangsbasis voor de begroting 2014. Een voortdurende monitoring van de begroting 2014, in het bijzonder betreffende de uitgaven en de fiscale ontvangsten, blijft van toepassing om toezicht op de begroting te houden", zegt begrotingsminister Olivier Chastel (MR) in een reactie op de nieuwe cijfers van het planbureau. België wordt geacht tegen eind maart een nieuw verslag bij de Europese Commissie in te dienen in het kader van de buitensporige tekortprocedure. Dat verslag zal betrekking hebben op het resultaat van de begroting 2013, en zal aantonen dat de correctie van het buitensporig tekort van duurzame aard is, aldus Chastel. (Belga/BO)