Het begrotingsverdrag verplicht de deelnemende landen om een schuldenrem en een automatisch correctiemechanisme op nationaal niveau te verankeren. Dat stelt dat het structurele tekort op de begroting niet meer dan 0,5 procent van het bruto binnenlands product mag bedragen.

"Budgettaire discipline is nodig voor het voortbestaan van de euro", zo verdedigde Belgisch premier Elio Di Rupo (PS) het verdrag. "Gezien de ernst van de situatie moeten we reageren. Dit verdrag moet ervoor zorgen dat we geen ontsporingen meer kennen. Het maakt ook de weg vrij voor meer solidariteit, onder andere via Europese obligaties."

Begrotingsdiscipline

De linkse partijen in België laakten de voorbije weken de eenzijdige klemtoon op begrotingsdiscipline in Europa. Di Rupo hoopt niettemin op een spoedige ratificatie van het verdrag in de zeven parlementen in België. "De omstandigheden zijn zo dat het heel belangrijk is om zo snel mogelijk te ratificeren", zei de premier. De regering heeft nog niet uitgemaakt hoe de schuldenrem omgezet wordt. Dat kan via een artikel in de grondwet, maar ook via aanpassingen aan de financieringswet.

Naast het begrotingsverdrag kreeg ook oprichting van een permanent noodfonds voor eurolanden groen licht. Daarvoor moet België over een periode van vijf jaar bijna 2,7 miljard euro kapitaal aanbrengen. "We moeten de burgers de waarheid zeggen: we spreken vaak over Griekenland als een land dat solidariteit nodig heeft, maar ook voor een Duitse of Belgische bank is het van vitaal belang om een oplossing voor Griekenland te vinden", aldus Di Rupo.

Dubbele aanpak

De premier verheugde zich erover dat de Europese leiders in hun strijd tegen de eurocrisis niet enkel oog hadden voor begrotingsdiscipline, maar ook voor maatregelen voor een economische relance en "elementen die een beetje hoop kunnen brengen". "België heeft steeds die dubbele aanpak bepleit", klonk het.

Curatele voor Griekenland?

Di Rupo wou niet ingaan op berichten als zou Duitsland ijveren voor een speciale begrotingscommissaris die de Griekse regering zowat onder curatele zou plaatsen. "Ik geef geen commentaar op zaken die niet formeel besproken worden. Er is al meer dan voldoende om over te praten", zei de premier, die de hoop uitsprak dat een spoedig akkoord over een Griekse schuldherschikking zal toelaten om "aan een nieuwe bladzijde in de Europese geschiedenis te beginnen". (Belga/SD)

Het begrotingsverdrag verplicht de deelnemende landen om een schuldenrem en een automatisch correctiemechanisme op nationaal niveau te verankeren. Dat stelt dat het structurele tekort op de begroting niet meer dan 0,5 procent van het bruto binnenlands product mag bedragen. "Budgettaire discipline is nodig voor het voortbestaan van de euro", zo verdedigde Belgisch premier Elio Di Rupo (PS) het verdrag. "Gezien de ernst van de situatie moeten we reageren. Dit verdrag moet ervoor zorgen dat we geen ontsporingen meer kennen. Het maakt ook de weg vrij voor meer solidariteit, onder andere via Europese obligaties."Begrotingsdiscipline De linkse partijen in België laakten de voorbije weken de eenzijdige klemtoon op begrotingsdiscipline in Europa. Di Rupo hoopt niettemin op een spoedige ratificatie van het verdrag in de zeven parlementen in België. "De omstandigheden zijn zo dat het heel belangrijk is om zo snel mogelijk te ratificeren", zei de premier. De regering heeft nog niet uitgemaakt hoe de schuldenrem omgezet wordt. Dat kan via een artikel in de grondwet, maar ook via aanpassingen aan de financieringswet.Naast het begrotingsverdrag kreeg ook oprichting van een permanent noodfonds voor eurolanden groen licht. Daarvoor moet België over een periode van vijf jaar bijna 2,7 miljard euro kapitaal aanbrengen. "We moeten de burgers de waarheid zeggen: we spreken vaak over Griekenland als een land dat solidariteit nodig heeft, maar ook voor een Duitse of Belgische bank is het van vitaal belang om een oplossing voor Griekenland te vinden", aldus Di Rupo.Dubbele aanpakDe premier verheugde zich erover dat de Europese leiders in hun strijd tegen de eurocrisis niet enkel oog hadden voor begrotingsdiscipline, maar ook voor maatregelen voor een economische relance en "elementen die een beetje hoop kunnen brengen". "België heeft steeds die dubbele aanpak bepleit", klonk het. Curatele voor Griekenland?Di Rupo wou niet ingaan op berichten als zou Duitsland ijveren voor een speciale begrotingscommissaris die de Griekse regering zowat onder curatele zou plaatsen. "Ik geef geen commentaar op zaken die niet formeel besproken worden. Er is al meer dan voldoende om over te praten", zei de premier, die de hoop uitsprak dat een spoedig akkoord over een Griekse schuldherschikking zal toelaten om "aan een nieuwe bladzijde in de Europese geschiedenis te beginnen". (Belga/SD)