De uitbreiding van het ouderschapsverlof is de uitvoering van een Europese richtlijn die bepaalt dat de periode vier maanden moet bedragen. De richtlijn moet 8 maart omgezet zijn in nationale wetgeving.

Aan die uitbreiding van het ouderschapsverlof hangt natuurlijk een prijskaartje. Tijdens het ouderschapsverlof ontvangt men geen loon maar een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het ouderschapsverlof in België kostte vorig jaar 127 miljoen euro. Als daar een maand bijkomt, betekent dat een extra kostprijs van 50 miljoen euro. Volgens de RVA kan dat zelfs oplopen tot 80 miljoen euro.

Bij de becijfering wordt onder andere rekening gehouden met ouders van wie het huidige verlof al verlopen is, maar die de vierde maand nog kunnen opnemen voor het kind twaalf jaar is geworden. Maar volgens De Coninck zou de nieuwe regeling alleen van toepassing zijn op ouders van kinderen die geboren zijn vanaf 8 maart 2012. Of dat ook daadwerkelijk zo zal zijn is niet duidelijk.

De richtlijn stelt overigens niet dat die vierde maand ouderschapsverlof betaald moet zijn. Vandaag bestaat in de helft van de EU-lidstaten nog een vorm van volledig of gedeeltelijk onbetaald ouderschapsverlof. De kostprijs van een uitbreiding van het ouderschapsverlof is ook niet opgenomen in de begroting 2012. (A.M.)

De uitbreiding van het ouderschapsverlof is de uitvoering van een Europese richtlijn die bepaalt dat de periode vier maanden moet bedragen. De richtlijn moet 8 maart omgezet zijn in nationale wetgeving. Aan die uitbreiding van het ouderschapsverlof hangt natuurlijk een prijskaartje. Tijdens het ouderschapsverlof ontvangt men geen loon maar een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Het ouderschapsverlof in België kostte vorig jaar 127 miljoen euro. Als daar een maand bijkomt, betekent dat een extra kostprijs van 50 miljoen euro. Volgens de RVA kan dat zelfs oplopen tot 80 miljoen euro. Bij de becijfering wordt onder andere rekening gehouden met ouders van wie het huidige verlof al verlopen is, maar die de vierde maand nog kunnen opnemen voor het kind twaalf jaar is geworden. Maar volgens De Coninck zou de nieuwe regeling alleen van toepassing zijn op ouders van kinderen die geboren zijn vanaf 8 maart 2012. Of dat ook daadwerkelijk zo zal zijn is niet duidelijk. De richtlijn stelt overigens niet dat die vierde maand ouderschapsverlof betaald moet zijn. Vandaag bestaat in de helft van de EU-lidstaten nog een vorm van volledig of gedeeltelijk onbetaald ouderschapsverlof. De kostprijs van een uitbreiding van het ouderschapsverlof is ook niet opgenomen in de begroting 2012. (A.M.)