De omstreden heffing op financiële transacties die 11 EU-lidstaten - waaronder België - willen invoeren, is onwettig. Dat staat in een advies van de Juridische Dienst van de Europese Raad.

Volgens het juridische advies overstijgen de plannen de bevoegdheden van de landen op het gebied van belastingheffing onder internationaal recht. Daardoor is de maatregel 'niet compatibel' met het Europees Verdrag. Bovendien maakt het feit dat slechts 11 EU-lidstaten meedoen, de taks discriminerend en zal de taks leiden tot concurrentievervalsing ten nadele van niet-deelnemende lidstaten, luidt het in het 14 pagina's tellende document.

Voor alle duidelijkheid: het advies is niet-bindend. De 11 landen die de taks willen invoeren, kunnen dus doorgaan met hun plannen, maar zijn bij deze wel gewaarschuwd dat ze riskeren eventuele rechtszaken in de toekomst te zullen verliezen.

11 landen

België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Portugal, Estland, Griekenland, Slovakije en Slovenië willen zo'n heffing op de handel in aandelen, valuta en obligaties - ook bekend als de Tobintaks of de Robin Hoodtaks. Jaarlijks zou de taks 30 tot 35 miljard euro kunnen opbrengen. Maar in mei luidde het nog dat de taks drastisch zou worden ingeperkt door de heffing te verminderen van 0,1 tot 0,01 procent van de handel in aandelen en obligaties.

Onder meer Groot-Brittannië, maar ook de financiële sector, verzet zich fel tegen de komst van de taks. (Belga/KVDA)

De omstreden heffing op financiële transacties die 11 EU-lidstaten - waaronder België - willen invoeren, is onwettig. Dat staat in een advies van de Juridische Dienst van de Europese Raad. Volgens het juridische advies overstijgen de plannen de bevoegdheden van de landen op het gebied van belastingheffing onder internationaal recht. Daardoor is de maatregel 'niet compatibel' met het Europees Verdrag. Bovendien maakt het feit dat slechts 11 EU-lidstaten meedoen, de taks discriminerend en zal de taks leiden tot concurrentievervalsing ten nadele van niet-deelnemende lidstaten, luidt het in het 14 pagina's tellende document. Voor alle duidelijkheid: het advies is niet-bindend. De 11 landen die de taks willen invoeren, kunnen dus doorgaan met hun plannen, maar zijn bij deze wel gewaarschuwd dat ze riskeren eventuele rechtszaken in de toekomst te zullen verliezen. 11 landen België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Portugal, Estland, Griekenland, Slovakije en Slovenië willen zo'n heffing op de handel in aandelen, valuta en obligaties - ook bekend als de Tobintaks of de Robin Hoodtaks. Jaarlijks zou de taks 30 tot 35 miljard euro kunnen opbrengen. Maar in mei luidde het nog dat de taks drastisch zou worden ingeperkt door de heffing te verminderen van 0,1 tot 0,01 procent van de handel in aandelen en obligaties. Onder meer Groot-Brittannië, maar ook de financiële sector, verzet zich fel tegen de komst van de taks. (Belga/KVDA)