Leysen verzet zich tegen de veralgemening dat men bij de banken de winsten geprivatiseerd en de verliezen gesocialiseerd heeft. "Bij KBC zal het aan het eind van de rit omgekeerd zijn", zegt hij, "Wij zijn dankbaar voor de overheidssteun, daar kan geen discussie over bestaan. Maar we zullen voor 7 miljard euro steun in totaal bijna 13 miljard euro terugbetalen aan de maatschappij, terwijl de aandeelhouders de verliezen hebben gedragen en het personeel en management veel inspanningen hebben geleverd om het bedrijf erdoor te halen."

"De federale en de Vlaamse belastingbetalers zullen 6 miljard euro verdiend hebben aan de onvoorzichtigheid van KBC. Dat mag toch ook even onderstreept worden", vindt de voorzitter van de raad van bestuur.

Leysen beklemtoont ook dat KBC zijn rol als kredietverschaffer voor de economie altijd is blijven spelen: "Ons kredietvolume in België is gestegen. Het klopt dat de kredietvoorwaarden aangescherpt zijn. Maar de politici moeten wel weten wat ze willen. Je kan van KBC niet eisen dat het zijn overheidssteun terugbetaalt, met een zware rente en een hoge penaliteit erbovenop, dat het dubbel zoveel kapitaal aanhoudt voor hetzelfde businessvolume als voor de crisis, dat het een scherper risicobeleid voert en ook nog eens onbeperkt goedkoop krediet zou verlenen. Die redenering gaat niet op."

Opmerkelijk is dat Leysen zegt dat een kapitaalverhoging voor KBC "momenteel niet aan de orde is" maar de mogelijkheid ook niet helemaal uitsluit: "We zouden een kans kunnen zien om via een kapitaalverhoging de overheidssteun versneld terug te betalen. Dat kan altijd."

In het interview met Trends hekelt Leysen voorts het doemdenken over Europa: "Ik denk dat we ons binnenkort meer zorgen zullen maken over de monetaire en financiële situatie van de Verenigde Staten."

Lees het volledig gesprek deze week in Trends.

Leysen verzet zich tegen de veralgemening dat men bij de banken de winsten geprivatiseerd en de verliezen gesocialiseerd heeft. "Bij KBC zal het aan het eind van de rit omgekeerd zijn", zegt hij, "Wij zijn dankbaar voor de overheidssteun, daar kan geen discussie over bestaan. Maar we zullen voor 7 miljard euro steun in totaal bijna 13 miljard euro terugbetalen aan de maatschappij, terwijl de aandeelhouders de verliezen hebben gedragen en het personeel en management veel inspanningen hebben geleverd om het bedrijf erdoor te halen." "De federale en de Vlaamse belastingbetalers zullen 6 miljard euro verdiend hebben aan de onvoorzichtigheid van KBC. Dat mag toch ook even onderstreept worden", vindt de voorzitter van de raad van bestuur. Leysen beklemtoont ook dat KBC zijn rol als kredietverschaffer voor de economie altijd is blijven spelen: "Ons kredietvolume in België is gestegen. Het klopt dat de kredietvoorwaarden aangescherpt zijn. Maar de politici moeten wel weten wat ze willen. Je kan van KBC niet eisen dat het zijn overheidssteun terugbetaalt, met een zware rente en een hoge penaliteit erbovenop, dat het dubbel zoveel kapitaal aanhoudt voor hetzelfde businessvolume als voor de crisis, dat het een scherper risicobeleid voert en ook nog eens onbeperkt goedkoop krediet zou verlenen. Die redenering gaat niet op." Opmerkelijk is dat Leysen zegt dat een kapitaalverhoging voor KBC "momenteel niet aan de orde is" maar de mogelijkheid ook niet helemaal uitsluit: "We zouden een kans kunnen zien om via een kapitaalverhoging de overheidssteun versneld terug te betalen. Dat kan altijd." In het interview met Trends hekelt Leysen voorts het doemdenken over Europa: "Ik denk dat we ons binnenkort meer zorgen zullen maken over de monetaire en financiële situatie van de Verenigde Staten." Lees het volledig gesprek deze week in Trends.