Minder dan 1 procent van de respondenten heeft geen enkele maatregel genomen tegen laattijdige betalingen, nochtans het kernprobleem van een goed beheer van het werkkapitaal. In de huidige omstandigheden is dat ook vrij logisch. Welke onderneming zou, in volle crisis, niet proberen om zich zo snel mogelijk te laten betalen, en tegelijkertijd pogen langere betalingstermijnen te bedingen bij haar leveranciers en/of onderaannemers? Door sneller de facturen aan de klanten te innen en zelf zo laat mogelijk te betalen, komen liquide middelen vrij die anders blijven vastzitten in de exploitatiecyclus. 59 procent van de ondervraagde bedrijfsleiders en financieel directeurs zegt dat ze al maatregelen hebben genomen om op die manieren liquiditeiten te vergaren. 21 procent van diegenen die dat nog niet gedaan hebben, heeft dat punt wel op de agenda geplaatst.

Concreet gebeurt dat door enerzijds de facturen aan de klanten sneller te innen (75 procent) en door zelf de leveranciers later te betalen (37 procent). Die percentages liggen nog iets hoger bij de grote ondernemingen (80 procent voor de snelle inning en 38 procent voor de uitgestelde betalingen). Dat is ook logisch, omdat een grote onderneming nu eenmaal over een betere onderhandelingspositie beschikt dan een kmo.

Andere technieken, zoals domiciliëring (21 procent), kredietkaarten (10 procent) en factoring (10 procent) worden zelden genoemd door de ondervraagde personen.

Sébastien Buron et Patrick Claerhout

Minder dan 1 procent van de respondenten heeft geen enkele maatregel genomen tegen laattijdige betalingen, nochtans het kernprobleem van een goed beheer van het werkkapitaal. In de huidige omstandigheden is dat ook vrij logisch. Welke onderneming zou, in volle crisis, niet proberen om zich zo snel mogelijk te laten betalen, en tegelijkertijd pogen langere betalingstermijnen te bedingen bij haar leveranciers en/of onderaannemers? Door sneller de facturen aan de klanten te innen en zelf zo laat mogelijk te betalen, komen liquide middelen vrij die anders blijven vastzitten in de exploitatiecyclus. 59 procent van de ondervraagde bedrijfsleiders en financieel directeurs zegt dat ze al maatregelen hebben genomen om op die manieren liquiditeiten te vergaren. 21 procent van diegenen die dat nog niet gedaan hebben, heeft dat punt wel op de agenda geplaatst. Concreet gebeurt dat door enerzijds de facturen aan de klanten sneller te innen (75 procent) en door zelf de leveranciers later te betalen (37 procent). Die percentages liggen nog iets hoger bij de grote ondernemingen (80 procent voor de snelle inning en 38 procent voor de uitgestelde betalingen). Dat is ook logisch, omdat een grote onderneming nu eenmaal over een betere onderhandelingspositie beschikt dan een kmo. Andere technieken, zoals domiciliëring (21 procent), kredietkaarten (10 procent) en factoring (10 procent) worden zelden genoemd door de ondervraagde personen. Sébastien Buron et Patrick Claerhout