Een bekeuring

Men zegt weleens dat buitenlandse boetes niet worden opgestuurd en dat u ze, als ze toch in de bus vallen, gerust onbetaald kunt laten. Dat is helaas een fabeltje. Europese lidstaten wisselen de gegevens over de identiteit van beboete bestuurders onderling uit. Dat geldt voor acht soorten overtredingen: te snel en door het rood rijden, onder invloed van alcohol en drugs rijden, geen gordel dragen, geen helm dragen, niet handenvrij bellen en onterecht gebruikmaken van een rijstrook voor de hulpdiensten. U hoeft er dus niet op te rekenen dat de boete niet aankomt.

Het makkelijkst is uiteraard een boete te vermijden. Een overzicht van de verkeersregels per land vindt u op de website van de VAB Toch een overtreding begaan? Op de site www.anwb.nl vindt per land informatie over het juiste bedrag van de boetes.

Betaal een boete meteen, tenzij u goede redenen hebt om ze te betwisten. Dat is bijvoorbeeld het geval als u niet met de wagen in de buurt was op het moment van de vermeende overtreding. Wilt u de boete betwisten, houd er dan rekening mee dat de wijze waarop dat moet gebeuren verschilt van land tot land. Informatie daarover staat doorgaans vermeld op de bekeuring.

Als u niet tijdig betaalt, komen er kosten bij. Bovendien doet men vaak een beroep op een incassobureau om de boete ook effectief te innen.

De bekeuring die u opliep in het buitenland, moet volgens een Europese richtlijn vergezeld zijn van extra informatie in de moedertaal van de overtreder. Is dat niet zo, dan bent u niet verplicht de boete te betalen. Toch doet u dat beter wel. De boete vervalt namelijk niet in het land waar u ze opliep. Gaat u nadien nog terug naar dat land, dan moet u de boete alsnog betalen.

Een tussenoplossing bestaat erin dat u aan de verzender van de boete een aangetekend schrijven stuurt waarin u verzoekt om een vertaling in uw moedertaal. Zolang u die niet ontvangt, betaalt u de boete niet. Het gebeurt weleens dat dan niet langer wordt aangedrongen. De kosten van vertaling kunnen de opbrengsten van de boete immers overstijgen.

Een miskoop

Op vakantie is het soms verleidelijk juwelen, edelstenen, tapijten enzovoort te kopen. Bij heel wat georganiseerde uitstappen wordt u als toerist langs en in allerlei winkels geloodst. De kans bestaat dat u een miskoop doet. De gekochte materialen zijn misschien nep of van een inferieure kwaliteit, of u betaalde eenvoudigweg te veel.

Hebt u bij uw thuiskomst spijt van een aankoop, probeer dan in eerste instantie met de verkoper tot een oplossing te komen. De kans dat die erop wil ingaan is klein, maar u weet maar nooit. Weigert de verkoper, dan is het vaak bijzonder moeilijk nog iets te ondernemen. Hier gelden de rechtsregels van het land waar u uw vakantie doorbracht. Soms maken die het mogelijk de verkoop binnen een korte termijn ter discussie te stellen. Maar in heel wat landen is dat niet het geval, en moet u bijvoorbeeld al kunnen aantonen dat bedrog in het spel is.

Op het internet kunt u nakijken of u iets terugvindt over de spelregels in het land in kwestie. Een advocaat ter plaatse raadplegen, doet u meestal beter niet. De kans is groot dat dat u nog meer kost dan wat u al kwijt bent.

Een mogelijkheid is zich te richten tot de touroperator waarmee u op reis ging. Zeker als die de trip naar de winkel organiseerde, kan hij bij de winkelier aandringen op een oplossing. Gaat die laatste er niet op in, dan riskeert hij heel wat potentiele klanten te verliezen.

Hebt u betaald met een kredietkaart, dan kunt u een klacht indienen bij de maatschappij die de kaart uitgeeft. U kunt dan aangeven waarom u de transactie betwist. U kunt dat doen als u meent bedrogen te zijn bij een aankoop en bijgevolg te veel hebt betaald. De wijze waarop u dat kunt doen, vindt u op de website www.mijnkaart.be.

Fraude met uw kredietkaart

Betalingen met een kredietkaart - bijvoorbeeld in het hotel waar u logeerde, een plaatselijk restaurant of bij een of andere handelaar - kunnen soms leiden tot fraude. Werd uw kaart bijvoorbeeld gedebiteerd met een bepaald bedrag terwijl u helemaal niets hebt gekocht, of is er meer afgehaald dan wat u moest betalen, neem dan zodra u de fraude vaststelt contact op met uw bank of met de uitgever van de kredietkaart. U kunt ook terecht op de website www.mijnkaart.be. De kans is groot dat u het onterecht afgehaalde bedrag recupereert.

Wordt uw kredietkaart op vakantie gestolen of verliest u ze, bel dan dadelijk Cardstop (070-344.344). U bent dan maar beperkt aansprakelijk voor de transacties die met uw kaart gebeurden vóór het blokkeren daarvan (150 euro), tenzij u een grove nalatigheid beging. Dit is bijvoorbeeld het geval als u uw code samen met uw kaart bewaarde.

Het volledig artikel leest u in deze week in Trends.

Men zegt weleens dat buitenlandse boetes niet worden opgestuurd en dat u ze, als ze toch in de bus vallen, gerust onbetaald kunt laten. Dat is helaas een fabeltje. Europese lidstaten wisselen de gegevens over de identiteit van beboete bestuurders onderling uit. Dat geldt voor acht soorten overtredingen: te snel en door het rood rijden, onder invloed van alcohol en drugs rijden, geen gordel dragen, geen helm dragen, niet handenvrij bellen en onterecht gebruikmaken van een rijstrook voor de hulpdiensten. U hoeft er dus niet op te rekenen dat de boete niet aankomt.Het makkelijkst is uiteraard een boete te vermijden. Een overzicht van de verkeersregels per land vindt u op de website van de VAB Toch een overtreding begaan? Op de site www.anwb.nl vindt per land informatie over het juiste bedrag van de boetes.Betaal een boete meteen, tenzij u goede redenen hebt om ze te betwisten. Dat is bijvoorbeeld het geval als u niet met de wagen in de buurt was op het moment van de vermeende overtreding. Wilt u de boete betwisten, houd er dan rekening mee dat de wijze waarop dat moet gebeuren verschilt van land tot land. Informatie daarover staat doorgaans vermeld op de bekeuring.Als u niet tijdig betaalt, komen er kosten bij. Bovendien doet men vaak een beroep op een incassobureau om de boete ook effectief te innen. De bekeuring die u opliep in het buitenland, moet volgens een Europese richtlijn vergezeld zijn van extra informatie in de moedertaal van de overtreder. Is dat niet zo, dan bent u niet verplicht de boete te betalen. Toch doet u dat beter wel. De boete vervalt namelijk niet in het land waar u ze opliep. Gaat u nadien nog terug naar dat land, dan moet u de boete alsnog betalen.Een tussenoplossing bestaat erin dat u aan de verzender van de boete een aangetekend schrijven stuurt waarin u verzoekt om een vertaling in uw moedertaal. Zolang u die niet ontvangt, betaalt u de boete niet. Het gebeurt weleens dat dan niet langer wordt aangedrongen. De kosten van vertaling kunnen de opbrengsten van de boete immers overstijgen.Op vakantie is het soms verleidelijk juwelen, edelstenen, tapijten enzovoort te kopen. Bij heel wat georganiseerde uitstappen wordt u als toerist langs en in allerlei winkels geloodst. De kans bestaat dat u een miskoop doet. De gekochte materialen zijn misschien nep of van een inferieure kwaliteit, of u betaalde eenvoudigweg te veel. Hebt u bij uw thuiskomst spijt van een aankoop, probeer dan in eerste instantie met de verkoper tot een oplossing te komen. De kans dat die erop wil ingaan is klein, maar u weet maar nooit. Weigert de verkoper, dan is het vaak bijzonder moeilijk nog iets te ondernemen. Hier gelden de rechtsregels van het land waar u uw vakantie doorbracht. Soms maken die het mogelijk de verkoop binnen een korte termijn ter discussie te stellen. Maar in heel wat landen is dat niet het geval, en moet u bijvoorbeeld al kunnen aantonen dat bedrog in het spel is.Op het internet kunt u nakijken of u iets terugvindt over de spelregels in het land in kwestie. Een advocaat ter plaatse raadplegen, doet u meestal beter niet. De kans is groot dat dat u nog meer kost dan wat u al kwijt bent. Een mogelijkheid is zich te richten tot de touroperator waarmee u op reis ging. Zeker als die de trip naar de winkel organiseerde, kan hij bij de winkelier aandringen op een oplossing. Gaat die laatste er niet op in, dan riskeert hij heel wat potentiele klanten te verliezen. Hebt u betaald met een kredietkaart, dan kunt u een klacht indienen bij de maatschappij die de kaart uitgeeft. U kunt dan aangeven waarom u de transactie betwist. U kunt dat doen als u meent bedrogen te zijn bij een aankoop en bijgevolg te veel hebt betaald. De wijze waarop u dat kunt doen, vindt u op de website www.mijnkaart.be.Betalingen met een kredietkaart - bijvoorbeeld in het hotel waar u logeerde, een plaatselijk restaurant of bij een of andere handelaar - kunnen soms leiden tot fraude. Werd uw kaart bijvoorbeeld gedebiteerd met een bepaald bedrag terwijl u helemaal niets hebt gekocht, of is er meer afgehaald dan wat u moest betalen, neem dan zodra u de fraude vaststelt contact op met uw bank of met de uitgever van de kredietkaart. U kunt ook terecht op de website www.mijnkaart.be. De kans is groot dat u het onterecht afgehaalde bedrag recupereert.Wordt uw kredietkaart op vakantie gestolen of verliest u ze, bel dan dadelijk Cardstop (070-344.344). U bent dan maar beperkt aansprakelijk voor de transacties die met uw kaart gebeurden vóór het blokkeren daarvan (150 euro), tenzij u een grove nalatigheid beging. Dit is bijvoorbeeld het geval als u uw code samen met uw kaart bewaarde.Het volledig artikel leest u in deze week in Trends.