Twee jaar geleden voerde de regering het systeem van de groene leningen in. Om energiebesparende investeringen van gezinnen te ondersteunen, neemt de federale overheid een deel van de intrest van de consumptie- en hypothecaire kredieten voor haar rekening.

Oorspronkelijk had de overheid een rechtstreekse subsidie aan de burger voorzien. Na enig lobbywerk van de grootbanken voerde de herstelwet een intrestbonificatie in. Onmiddellijk vertaalden de banken dit voordeel als een staatskorting van 1,5 procent op de rentevoet. Wie aan de voorwaarden voldeed, zou maandelijks minder moeten aflossen.

Nu blijkt echter dat een twee berekeningswijze mogelijk is, namelijk de rechtstreekse toekenning van de intrestbonificatie. Per dossier stort de overheid namelijk jaarlijks 1,5 procent van het uitstaand kapitaal aan de financiële instellingen. Michel Van Loo, specialist kredieten bij Argenta: "Wij storten deze staatstussenkomst integraal door aan de kredietnemer, terwijl de andere banken een verzwegen vergoeding voor de administratiekosten achterhouden. Nochtans hebben wij ook ons computerprogramma moeten uitbreiden om de speciale procedure te integreren in ons systeem."

Uit simulaties blijkt dat de klant bij een verlaagde rentevoet voor een lening van 15.000 euro op 60 maanden tegen 5 procent welgeteld 108,92 euro minder ontvangt dan bij rechtstreekse doorstorting van de interestbonificatie (zie grafiek). Geëxtrapoleerd naar de 60.000 groene leningen, die volgens de beroepsvereniging Febelfin al afgesloten zijn, verminderd met de dossiers van Argenta, betekent dit dat de banken al voor meer dan 5 miljoen overheidsgeld in eigen zak gestoken hebben.

Juridisch gezien doet de financiële sector niets verkeerd, want de wet voorziet geen verplichting om de interestbonificatie aan te bieden. Ook zijn de banken vrij in hun keuze om aan de groene leningen verbonden voordelen toe te kennen. Het probleem zit in het gebrek aan transparantie.

E.P.

Twee jaar geleden voerde de regering het systeem van de groene leningen in. Om energiebesparende investeringen van gezinnen te ondersteunen, neemt de federale overheid een deel van de intrest van de consumptie- en hypothecaire kredieten voor haar rekening. Oorspronkelijk had de overheid een rechtstreekse subsidie aan de burger voorzien. Na enig lobbywerk van de grootbanken voerde de herstelwet een intrestbonificatie in. Onmiddellijk vertaalden de banken dit voordeel als een staatskorting van 1,5 procent op de rentevoet. Wie aan de voorwaarden voldeed, zou maandelijks minder moeten aflossen. Nu blijkt echter dat een twee berekeningswijze mogelijk is, namelijk de rechtstreekse toekenning van de intrestbonificatie. Per dossier stort de overheid namelijk jaarlijks 1,5 procent van het uitstaand kapitaal aan de financiële instellingen. Michel Van Loo, specialist kredieten bij Argenta: "Wij storten deze staatstussenkomst integraal door aan de kredietnemer, terwijl de andere banken een verzwegen vergoeding voor de administratiekosten achterhouden. Nochtans hebben wij ook ons computerprogramma moeten uitbreiden om de speciale procedure te integreren in ons systeem." Uit simulaties blijkt dat de klant bij een verlaagde rentevoet voor een lening van 15.000 euro op 60 maanden tegen 5 procent welgeteld 108,92 euro minder ontvangt dan bij rechtstreekse doorstorting van de interestbonificatie (zie grafiek). Geëxtrapoleerd naar de 60.000 groene leningen, die volgens de beroepsvereniging Febelfin al afgesloten zijn, verminderd met de dossiers van Argenta, betekent dit dat de banken al voor meer dan 5 miljoen overheidsgeld in eigen zak gestoken hebben. Juridisch gezien doet de financiële sector niets verkeerd, want de wet voorziet geen verplichting om de interestbonificatie aan te bieden. Ook zijn de banken vrij in hun keuze om aan de groene leningen verbonden voordelen toe te kennen. Het probleem zit in het gebrek aan transparantie. E.P.