De Britse krant Financial Times wijdde vorige week vrijdag een bijdrage aan de opbrengsten van de graanoogst in de Verenigde Staten. Zelden waren de vooruitzichten zo schitterend, na enkele mindere tijden. De voorraden waren bijzonder laag, wat de graanprijzen omhoog krikte. Door de huidige overvloedige oogst zouden die voorraden voor langere tijd weer ruim aangevuld worden, wat enkele jaren een neerwaartse druk op de graanprijzen kan veroorzaken.

Nog hevigere deflatiespoken dus? "Niet noodzakelijk", duidt Stijn Decock, hoofdeconoom van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. "De hogere graanopbrengsten kunnen leiden tot een lage inflatie. Maar voor voedingsproducten is dat gezond. In België speelt nog eens een extra dimensie, want de lage inflatie zal de automatische loonindexering voort afzwakken. De hogere inflatie tussen 2008 en 2012 was bijzonder nefast in België. Ze zorgde, in volle crisis, voor zeven indexeringen in vijf jaar."

Anderzijds zou het zelfs kunnen dat de inflatie in Europa klimt, omdat consumenten hun bestedingen door de lage voedselprijzen in andere sectoren zouden aanwenden. "Maar eigenlijk stelt zich het probleem van deflatie in voedsel veel minder. Voor kledij of wagens is deflatie uiteraard negatief. Consumenten stellen hun bestedingen bijvoorbeeld drie maanden uit, omdat ze ervan uitgaan dat de prijzen voort zullen zakken. Dat kan moeilijk voor voeding: een consument kan geen drie maanden wachten met eten."

De hoge graanopbrengsten zijn een bijkomende troef tegen eventuele prijsverhogingen door het conflict in Oekraïne, de graanschuur van Europa. De reusachtige Oekraïense landbouwgebieden bevinden zich weliswaar buiten de conflictgebieden. Ruimer bekeken zijn de recordgraanopbrengsten bijzonder positief voor de wereldbevolking. Graanprijzen zijn de barometer voor de wereldwijde landbouwprijzen, want granen zijn essentiële voedingsbestanddelen in het grootste deel van de wereld. "De voedselvoorraden waren de voorbije jaren bijzonder krap", duidt Stijn Decock, in een vorig leven grondstoffenanalist bij de zakenbankier Petercam. "Met een bevolking die naar verwachting zou klimmen tot negen miljard mensen, is het voedselvraagstuk meer prangend dan het energievraagstuk. Technisch hebben we veel meer mogelijkheden voor een voldoende energievoorziening. Bij voedsel is dat veel moeilijker, gezien de opbrengstschommelingen, afhankelijk van het klimaat. En dat in een wereld die door de toenemende welvaart almaar meer westerse voedingsdiëten overneemt. De overstap van rijst naar biefstuk noodzaakt een grotere aanwending van landbouwgrondstoffen."

De Britse krant Financial Times wijdde vorige week vrijdag een bijdrage aan de opbrengsten van de graanoogst in de Verenigde Staten. Zelden waren de vooruitzichten zo schitterend, na enkele mindere tijden. De voorraden waren bijzonder laag, wat de graanprijzen omhoog krikte. Door de huidige overvloedige oogst zouden die voorraden voor langere tijd weer ruim aangevuld worden, wat enkele jaren een neerwaartse druk op de graanprijzen kan veroorzaken.Nog hevigere deflatiespoken dus? "Niet noodzakelijk", duidt Stijn Decock, hoofdeconoom van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. "De hogere graanopbrengsten kunnen leiden tot een lage inflatie. Maar voor voedingsproducten is dat gezond. In België speelt nog eens een extra dimensie, want de lage inflatie zal de automatische loonindexering voort afzwakken. De hogere inflatie tussen 2008 en 2012 was bijzonder nefast in België. Ze zorgde, in volle crisis, voor zeven indexeringen in vijf jaar."Anderzijds zou het zelfs kunnen dat de inflatie in Europa klimt, omdat consumenten hun bestedingen door de lage voedselprijzen in andere sectoren zouden aanwenden. "Maar eigenlijk stelt zich het probleem van deflatie in voedsel veel minder. Voor kledij of wagens is deflatie uiteraard negatief. Consumenten stellen hun bestedingen bijvoorbeeld drie maanden uit, omdat ze ervan uitgaan dat de prijzen voort zullen zakken. Dat kan moeilijk voor voeding: een consument kan geen drie maanden wachten met eten."De hoge graanopbrengsten zijn een bijkomende troef tegen eventuele prijsverhogingen door het conflict in Oekraïne, de graanschuur van Europa. De reusachtige Oekraïense landbouwgebieden bevinden zich weliswaar buiten de conflictgebieden. Ruimer bekeken zijn de recordgraanopbrengsten bijzonder positief voor de wereldbevolking. Graanprijzen zijn de barometer voor de wereldwijde landbouwprijzen, want granen zijn essentiële voedingsbestanddelen in het grootste deel van de wereld. "De voedselvoorraden waren de voorbije jaren bijzonder krap", duidt Stijn Decock, in een vorig leven grondstoffenanalist bij de zakenbankier Petercam. "Met een bevolking die naar verwachting zou klimmen tot negen miljard mensen, is het voedselvraagstuk meer prangend dan het energievraagstuk. Technisch hebben we veel meer mogelijkheden voor een voldoende energievoorziening. Bij voedsel is dat veel moeilijker, gezien de opbrengstschommelingen, afhankelijk van het klimaat. En dat in een wereld die door de toenemende welvaart almaar meer westerse voedingsdiëten overneemt. De overstap van rijst naar biefstuk noodzaakt een grotere aanwending van landbouwgrondstoffen."