Het aantal mensen met brugpensioen - de oude term - in ons land neemt verder af. Dat blijkt uit trimestriële statistieken van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

De benaming 'brugpensioen' bestaat in principe niet meer, want werd omgedoopt tot het stelsel 'werkloosheid met bedrijfstoeslag'. Via het 'SWT' (voluit Stelsel Werkloosheid met bedrijfsToeslag) kan een oudere werknemer die ontslagen wordt een beroep doen op een werkloosheidsuitkering, aangevuld met een bedrijfstoeslag van zijn voormalige werkgever. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Uit de recente cijfers van de RVA blijkt dat vooral in de leeftijdscategorie van 50 tot 54 jaar een opmerkelijke daling van het aantal 'bruggepensioneerden' plaatsvindt.

Het aantal 'jonge' bruggepensioneerden bedroeg in het tweede kwartaal van dit jaar 772. Dat is omgerekend bijna een halvering tegenover dezelfde periode vorig jaar, en nog slechts een tiende van het aantal in 2004. In die leeftijdscategorie waren er toen meer dan 7.300 bruggepensioneerden.

In de categorie van de 55-59-jarigen waren er in het tweede kwartaal van dit jaar 30.059 ex-werknmers die gebruikmaakten van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag. In 2012 waren dat er 32.622, en in 2004 42.488.

Enkel in de leeftijdscategorie boven de zestig jaar ligt het aantal bruggepensioneerden hoger dan tien jaar geleden, al is er wel al zeven kwartalen op rij sprake van een daling. Op dit moment zijn er 80.943 zestigplussers die deel uitmaken van het stelsel, tegenover 59.970 in 2004.

De RVA wijst erop dat de sterke stijging in die subgroep bijna volledig toe te schrijven is aan het feit dat de pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen werd opgetrokken, van 60 tot 65 jaar. Bovendien wordt die evolutie beïnvloed door een sterke toename van de beroepsbevolking in de leeftijdscategorie 50 tot en met 64 jaar. Dat stemt overeen met een toename met 47,8 procent tegenover 2004. (BO)

Het aantal mensen met brugpensioen - de oude term - in ons land neemt verder af. Dat blijkt uit trimestriële statistieken van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).De benaming 'brugpensioen' bestaat in principe niet meer, want werd omgedoopt tot het stelsel 'werkloosheid met bedrijfstoeslag'. Via het 'SWT' (voluit Stelsel Werkloosheid met bedrijfsToeslag) kan een oudere werknemer die ontslagen wordt een beroep doen op een werkloosheidsuitkering, aangevuld met een bedrijfstoeslag van zijn voormalige werkgever. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.Uit de recente cijfers van de RVA blijkt dat vooral in de leeftijdscategorie van 50 tot 54 jaar een opmerkelijke daling van het aantal 'bruggepensioneerden' plaatsvindt. Het aantal 'jonge' bruggepensioneerden bedroeg in het tweede kwartaal van dit jaar 772. Dat is omgerekend bijna een halvering tegenover dezelfde periode vorig jaar, en nog slechts een tiende van het aantal in 2004. In die leeftijdscategorie waren er toen meer dan 7.300 bruggepensioneerden.In de categorie van de 55-59-jarigen waren er in het tweede kwartaal van dit jaar 30.059 ex-werknmers die gebruikmaakten van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag. In 2012 waren dat er 32.622, en in 2004 42.488. Enkel in de leeftijdscategorie boven de zestig jaar ligt het aantal bruggepensioneerden hoger dan tien jaar geleden, al is er wel al zeven kwartalen op rij sprake van een daling. Op dit moment zijn er 80.943 zestigplussers die deel uitmaken van het stelsel, tegenover 59.970 in 2004. De RVA wijst erop dat de sterke stijging in die subgroep bijna volledig toe te schrijven is aan het feit dat de pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen werd opgetrokken, van 60 tot 65 jaar. Bovendien wordt die evolutie beïnvloed door een sterke toename van de beroepsbevolking in de leeftijdscategorie 50 tot en met 64 jaar. Dat stemt overeen met een toename met 47,8 procent tegenover 2004. (BO)