Het gaat om een lichte verhoging tegenover de vorige prognose. In maart verwachtte het Planbureau een inflatie van 1,7 procent in 2010.

De gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2010 met 1,3 procent toenemen, tegenover 0,59 pct in 2009 en 4,22 pct in 2008.

De spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen zou in december 2010 overschreden worden. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in januari 2011 en de wedden van het overheidspersoneel in februari 2011 met 2 procent aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Het gaat om een lichte verhoging tegenover de vorige prognose. In maart verwachtte het Planbureau een inflatie van 1,7 procent in 2010. De gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2010 met 1,3 procent toenemen, tegenover 0,59 pct in 2009 en 4,22 pct in 2008. De spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen zou in december 2010 overschreden worden. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in januari 2011 en de wedden van het overheidspersoneel in februari 2011 met 2 procent aangepast worden aan de gestegen levensduurte.