De belasting wordt wellicht geen 'vermogensbelasting' maar een combinatie van een verhoging van de roerende voorheffing op intresten, een verhoging van de aanslagvoet van 15 naar 20 procent voor dividenden met verminderde voorheffing en een heffing op bepaalde verzekeringsproducten.

"Dat is echter een gevaarlijke cocktail", waarschuwt Gerd Goyvaerts, vennoot van het advocatenkantoor Tiberghien Advocaten. "Zo zouden belastingplichtigen met geld in het buitenland aangespoord kunnen worden hun kapitaal niet naar ons land te repatriëren. Bovendien stijgt de kans op fraude met elke verhoging van de belasting over opbrengsten van kapitaal. Voorts zullen brave huisvaders wegens de meerwaardevrijstelling geneigd zijn over te schakelen op meer risicovolle beleggingen. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat belegd vermogen zeer mobiel is. Vermogende particulieren kunnen geneigd zijn uit België te emigreren als het fiscale klimaat hun te bar of te onzeker wordt".

Medio juli 2010 pleitte staatssecretaris Bernard Clerfayt (MR) voor EBA bis. Concrete voorwaarden vermeldde de staatssecretaris, bevoegd voor de strijd tegen de fiscale fraude, niet. Een greep uit de diverse voorstellen, die op tafel liggen: een tarief van 12 of 15 procent, inschrijven op renteloze overheidsobligaties, vrijgestelde minima, slechts een forfaitair bedrag te betalen voor ontdoken inkomsten ouder dan 10 jaar, enzovoort.

Deze speculaties veroorzaken onrust onder de Belgische vermogens. Transacties worden 'on hold', gezet. Goyvaerts: "Hoewel de administratie ernaar streeft alle regularisatiedossiers nu tegen eind augustus af te werken, neemt de kandidaat-boeteling vaak een afwachtende houding aan. Het strafrechtelijke risico op het plegen van een witwasmisdrijf blijft een knelpunt. Hier kan EBA bis soelaas bieden. De fiscale regularisatie op zich mag echter niet afgeschaft worden en kan best 'naast' de nieuwe EBA bis blijven bestaan. Ten slotte moet een belastingplichtige zijn fiscale dossier in een gezonde rechtstaat altijd met zijn lokale belastinginspecteur in der minne kunnen blijven regelen zonder voor een strafprocedure te moeten vrezen."

Eric Pompen

Lees ook: Vermogens in het vizier bij de regeringsvorming

De belasting wordt wellicht geen 'vermogensbelasting' maar een combinatie van een verhoging van de roerende voorheffing op intresten, een verhoging van de aanslagvoet van 15 naar 20 procent voor dividenden met verminderde voorheffing en een heffing op bepaalde verzekeringsproducten. "Dat is echter een gevaarlijke cocktail", waarschuwt Gerd Goyvaerts, vennoot van het advocatenkantoor Tiberghien Advocaten. "Zo zouden belastingplichtigen met geld in het buitenland aangespoord kunnen worden hun kapitaal niet naar ons land te repatriëren. Bovendien stijgt de kans op fraude met elke verhoging van de belasting over opbrengsten van kapitaal. Voorts zullen brave huisvaders wegens de meerwaardevrijstelling geneigd zijn over te schakelen op meer risicovolle beleggingen. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat belegd vermogen zeer mobiel is. Vermogende particulieren kunnen geneigd zijn uit België te emigreren als het fiscale klimaat hun te bar of te onzeker wordt".Medio juli 2010 pleitte staatssecretaris Bernard Clerfayt (MR) voor EBA bis. Concrete voorwaarden vermeldde de staatssecretaris, bevoegd voor de strijd tegen de fiscale fraude, niet. Een greep uit de diverse voorstellen, die op tafel liggen: een tarief van 12 of 15 procent, inschrijven op renteloze overheidsobligaties, vrijgestelde minima, slechts een forfaitair bedrag te betalen voor ontdoken inkomsten ouder dan 10 jaar, enzovoort. Deze speculaties veroorzaken onrust onder de Belgische vermogens. Transacties worden 'on hold', gezet. Goyvaerts: "Hoewel de administratie ernaar streeft alle regularisatiedossiers nu tegen eind augustus af te werken, neemt de kandidaat-boeteling vaak een afwachtende houding aan. Het strafrechtelijke risico op het plegen van een witwasmisdrijf blijft een knelpunt. Hier kan EBA bis soelaas bieden. De fiscale regularisatie op zich mag echter niet afgeschaft worden en kan best 'naast' de nieuwe EBA bis blijven bestaan. Ten slotte moet een belastingplichtige zijn fiscale dossier in een gezonde rechtstaat altijd met zijn lokale belastinginspecteur in der minne kunnen blijven regelen zonder voor een strafprocedure te moeten vrezen." Eric Pompen Lees ook: Vermogens in het vizier bij de regeringsvorming