Vanaf 2011 wordt ook de geboortepremie van 2.500 euro geschrapt, één van de pijlers van zijn socialistische beleid om het geboortecijfer aan te zwengelen.

Deze bijkomende besparingsmaatregelen moeten ertoe bijdragen dat Spanje de publieke tekorten, die in 2009 explodeerden tot 11,2 procent van het bbp, versneld kan terugdringen. "Spanje moet een uitzonderlijke en buitengewone inspanning leveren", aldus Zapatero.

De Spaanse regering kondigde in januari een besparingsplan ten belope van 5 miljard euro aan om de tekorten terug te brengen naar 3 procent van het bbp in 2013, maar besliste over te gaan tot extra maatregelen (voor een totaal van 15 miljard euro over twee jaar) na de aanvallen op de euro vorige week.

Vanaf 2011 wordt ook de geboortepremie van 2.500 euro geschrapt, één van de pijlers van zijn socialistische beleid om het geboortecijfer aan te zwengelen. Deze bijkomende besparingsmaatregelen moeten ertoe bijdragen dat Spanje de publieke tekorten, die in 2009 explodeerden tot 11,2 procent van het bbp, versneld kan terugdringen. "Spanje moet een uitzonderlijke en buitengewone inspanning leveren", aldus Zapatero. De Spaanse regering kondigde in januari een besparingsplan ten belope van 5 miljard euro aan om de tekorten terug te brengen naar 3 procent van het bbp in 2013, maar besliste over te gaan tot extra maatregelen (voor een totaal van 15 miljard euro over twee jaar) na de aanvallen op de euro vorige week.