Waar gaat het spaargeld van de Belgen naartoe? Om te beginnen is er uiteraard het spaarboekje, waarop een recordbedrag van 259 miljard euro staat. Daarnaast is 340 miljard euro belegd in groepsverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenverzekeringen. En ten derde zijn er de beleggingsfondsen - waaronder ook de pensioenspaarfondsen vallen - waarin vorig jaar 141,58 miljard euro was geïnvesteerd. Rechtstreekse beleggingen in beursgenoteerde aandelen (ongeveer 50 miljard euro) en obligaties (80 miljard) zijn daaraan ondergeschikt.

In 2006 beheerde de sector van de beleggingsfondsen nog 177 miljard euro. Dat was toen meer dan het spaarboekje (150 miljard). Maar de financiële crisis en de schuldencrisis in de eurozone hebben het segment grondig overhoopgehaald. Het onderging niet alleen de schokken van de markt, tot 2012 moest de sector ook geld uitkeren aan spaarders die uit angst uit de fondsen stapten.

De voorbije twee jaar is de trend gekeerd. 2014 heeft de wederopstanding ingeluid: tussen begin januari en eind december nam het nettoactief van de fondsen die in België worden gecommercialiseerd met 24 miljard euro toe tot 141,58 miljard euro - een stijging met 20,5 procent. De verklaring voor die stijging moet zowel worden gezocht bij de goede gezondheid van de markten als bij de nieuwe inschrijvingen.

Met een uitstaand bedrag van 44,5 miljard euro vormen aandelenfondsen de grootste familie. Ze worden gevolgd door de gemengde fondsen, die de spaarder de mogelijkheid bieden te investeren in een korf van verschillende activa (vooral aandelen en obligaties). Die mixfondsen, waartoe ook de pensioenspaarfondsen behoren, beheren 39,6 miljard euro. Daarna komen de obligatiefondsen met 33,1 miljard. Ver achterop volgen de fondsen met een kapitaalbescherming (11,9 miljard) en de vastgoedfondsen (10,2 miljard). De geldmarktfondsen (iets meer dan 2 miljard) sluiten het rijtje. Dat is best begrijpelijk, want in het huidige klimaat blijft het spaarboekje zo goed als onklopbaar voor wie zijn spaarcenten op elk moment wil kunnen opnemen.

Dat de Belgen opnieuw de weg naar fondsen vinden, komt in de eerste plaats door de lage rente. "De spaarders zijn bereid iets meer risico te nemen. Ze gaan op zoek naar meer rendement, maar ze weten niet waar ze dat kunnen vinden. Blijft de beurs stijgen? Zal de obligatiemarkt geen klappen krijgen? Er rijzen heel wat vragen, die ertoe leiden dat ze hun gedrag wijzigen en belangstelling krijgen voor innoverende oplossingen, zoals fondsen", zegt Hellemans.

Sébastien Buron en Pierre-Henri Thomas

Beleggingsfondsen zijn weer in. U vindt het volledige dossier - en de beste presteerders in 2014 - deze week in Trends.

Waar gaat het spaargeld van de Belgen naartoe? Om te beginnen is er uiteraard het spaarboekje, waarop een recordbedrag van 259 miljard euro staat. Daarnaast is 340 miljard euro belegd in groepsverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenverzekeringen. En ten derde zijn er de beleggingsfondsen - waaronder ook de pensioenspaarfondsen vallen - waarin vorig jaar 141,58 miljard euro was geïnvesteerd. Rechtstreekse beleggingen in beursgenoteerde aandelen (ongeveer 50 miljard euro) en obligaties (80 miljard) zijn daaraan ondergeschikt.In 2006 beheerde de sector van de beleggingsfondsen nog 177 miljard euro. Dat was toen meer dan het spaarboekje (150 miljard). Maar de financiële crisis en de schuldencrisis in de eurozone hebben het segment grondig overhoopgehaald. Het onderging niet alleen de schokken van de markt, tot 2012 moest de sector ook geld uitkeren aan spaarders die uit angst uit de fondsen stapten.De voorbije twee jaar is de trend gekeerd. 2014 heeft de wederopstanding ingeluid: tussen begin januari en eind december nam het nettoactief van de fondsen die in België worden gecommercialiseerd met 24 miljard euro toe tot 141,58 miljard euro - een stijging met 20,5 procent. De verklaring voor die stijging moet zowel worden gezocht bij de goede gezondheid van de markten als bij de nieuwe inschrijvingen. Met een uitstaand bedrag van 44,5 miljard euro vormen aandelenfondsen de grootste familie. Ze worden gevolgd door de gemengde fondsen, die de spaarder de mogelijkheid bieden te investeren in een korf van verschillende activa (vooral aandelen en obligaties). Die mixfondsen, waartoe ook de pensioenspaarfondsen behoren, beheren 39,6 miljard euro. Daarna komen de obligatiefondsen met 33,1 miljard. Ver achterop volgen de fondsen met een kapitaalbescherming (11,9 miljard) en de vastgoedfondsen (10,2 miljard). De geldmarktfondsen (iets meer dan 2 miljard) sluiten het rijtje. Dat is best begrijpelijk, want in het huidige klimaat blijft het spaarboekje zo goed als onklopbaar voor wie zijn spaarcenten op elk moment wil kunnen opnemen. Dat de Belgen opnieuw de weg naar fondsen vinden, komt in de eerste plaats door de lage rente. "De spaarders zijn bereid iets meer risico te nemen. Ze gaan op zoek naar meer rendement, maar ze weten niet waar ze dat kunnen vinden. Blijft de beurs stijgen? Zal de obligatiemarkt geen klappen krijgen? Er rijzen heel wat vragen, die ertoe leiden dat ze hun gedrag wijzigen en belangstelling krijgen voor innoverende oplossingen, zoals fondsen", zegt Hellemans. Sébastien Buron en Pierre-Henri Thomas