België staat wereldwijd aan de top wat de sociale uitgaven betreft. Dat blijkt uit een berekening van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De sociale uitgaven in België stemmen in 2013 overeen met 30,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2012 was dat 30,5 procent van het bbp. Wereldwijd geven enkel Frankrijk en Denemarken meer uit aan onder meer uitkeringen, pensioenen en sociale hulp.

Niet enkel in België, maar ook elders zijn de sociale uitgaven sinds het begin van de crisis - in 2008 - toegenomen. Waar het gemiddelde in 2007 nog op 19 procent van het bbp lag, is dat percentage in 2009 al opgelopen tot 22,1 procent. Volgens de recente prognoses zou dat wereldwijde gemiddelde in 2013 uitkomen op 21,9 procent.

Frankrijk geeft - als tweede economie van de eurozone - met 33 procent van het bbp het meeste uit aan sociale uitgaven. Dan volgen Denemarken (30,8 procent) en België (30,7 procent). Ook Finland (30,5 procent) zit boven de grens van 30 procent.

Voor de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, raamt de OESO de sociale uitgaven dit jaar op 20 procent van het bbp, tegenover 17 procent in 2008.

Dat de crisis als vanzelfsprekend de sociale uitgaven de hoogte injaagt, blijkt niet te kloppen. Als gevolg van forse besparingsmaatregelen gebeurt ook het omgekeerde. Dat is het geval in Hongarije, IJsland, Italië en Portugal. In Griekenland, het grootste zorgenkind van de eurozone, daalden de sociale uitgaven van 24 procent van het bbp in 2012 tot 22 procent dit jaar.

Het bbp buiten beschouwing gelaten, merkt de OESO op dat de sociale uitgaven in de periode tussen 2007/2008 en 2011/2012 het meest toegenomen zijn in Zuid-Korea (+29 procent), terwijl Nederland met een toename van 10 procent het dichtst het OESO-gemiddelde benadert. In de meeste landen die de OESO vertegenwoordigt, liggen de sociale uitgaven ruim 6 procent hoger dan in de periode 2007/2008. (BO)

Wereldwijde top 10 sociale uitgaven %/bbp (OESO)

1. Frankrijk 33%
2. Denemarken 30,8%
3. België 30,7%
4. Finland 30,5%
5. Zweden 28,6%
6. Italië 28,4%
7. Oostenrijk 28,3%
8. Spanje 27,4%
9. Portugal 26,4%
10. Duitsland 26,2%

België staat wereldwijd aan de top wat de sociale uitgaven betreft. Dat blijkt uit een berekening van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De sociale uitgaven in België stemmen in 2013 overeen met 30,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2012 was dat 30,5 procent van het bbp. Wereldwijd geven enkel Frankrijk en Denemarken meer uit aan onder meer uitkeringen, pensioenen en sociale hulp. Niet enkel in België, maar ook elders zijn de sociale uitgaven sinds het begin van de crisis - in 2008 - toegenomen. Waar het gemiddelde in 2007 nog op 19 procent van het bbp lag, is dat percentage in 2009 al opgelopen tot 22,1 procent. Volgens de recente prognoses zou dat wereldwijde gemiddelde in 2013 uitkomen op 21,9 procent.Frankrijk geeft - als tweede economie van de eurozone - met 33 procent van het bbp het meeste uit aan sociale uitgaven. Dan volgen Denemarken (30,8 procent) en België (30,7 procent). Ook Finland (30,5 procent) zit boven de grens van 30 procent.Voor de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, raamt de OESO de sociale uitgaven dit jaar op 20 procent van het bbp, tegenover 17 procent in 2008.Dat de crisis als vanzelfsprekend de sociale uitgaven de hoogte injaagt, blijkt niet te kloppen. Als gevolg van forse besparingsmaatregelen gebeurt ook het omgekeerde. Dat is het geval in Hongarije, IJsland, Italië en Portugal. In Griekenland, het grootste zorgenkind van de eurozone, daalden de sociale uitgaven van 24 procent van het bbp in 2012 tot 22 procent dit jaar. Het bbp buiten beschouwing gelaten, merkt de OESO op dat de sociale uitgaven in de periode tussen 2007/2008 en 2011/2012 het meest toegenomen zijn in Zuid-Korea (+29 procent), terwijl Nederland met een toename van 10 procent het dichtst het OESO-gemiddelde benadert. In de meeste landen die de OESO vertegenwoordigt, liggen de sociale uitgaven ruim 6 procent hoger dan in de periode 2007/2008. (BO)