De raad dringt aan op een "globale visie op regionale fiscaliteit". De regering zou zo'n visie ook best grondig voorbereiden. Dat staat te lezen in een advies van de SERV op het programmadecreet 2016 (het decreet dat de begroting begeleidt) van de Vlaamse regering.

Globale visie

Los van de inhoudelijk bezwaren stoort de SERV zich aan het feit dat grote fiscale hervormingen via het programmadecreet worden geregeld. Zo'n decreet is volgens de Vlaamse sociale partners "niet geschikt om grondige fiscale hervormingen door te voeren". "Dit is nu het geval met de vergroening van de verkeersbelastingen en bij de twee vorige programmadecreten zijn de woonbonus en de schenkingsrechten hervormd", luidt het.

Volgens de raad is er nood aan een "globale visie op regionale fiscaliteit". "De raad vraagt de Vlaamse regering om fiscale hervormingen tijdig en grondig voor te bereiden", staat te lezen in het advies.

De SERV doet de Vlaamse regering een voorstel: "Experts kunnen in een taskforce de contouren van een fiscale hervorming uittekenen. De Vlaamse regering kan op basis daarvan een conceptnota uitwerken die ze voorlegt ter advisering aan de sociale partners waarover vervolgens in het parlement wordt gedebatteerd". (Belga/NS)

De raad dringt aan op een "globale visie op regionale fiscaliteit". De regering zou zo'n visie ook best grondig voorbereiden. Dat staat te lezen in een advies van de SERV op het programmadecreet 2016 (het decreet dat de begroting begeleidt) van de Vlaamse regering. Los van de inhoudelijk bezwaren stoort de SERV zich aan het feit dat grote fiscale hervormingen via het programmadecreet worden geregeld. Zo'n decreet is volgens de Vlaamse sociale partners "niet geschikt om grondige fiscale hervormingen door te voeren". "Dit is nu het geval met de vergroening van de verkeersbelastingen en bij de twee vorige programmadecreten zijn de woonbonus en de schenkingsrechten hervormd", luidt het. Volgens de raad is er nood aan een "globale visie op regionale fiscaliteit". "De raad vraagt de Vlaamse regering om fiscale hervormingen tijdig en grondig voor te bereiden", staat te lezen in het advies. De SERV doet de Vlaamse regering een voorstel: "Experts kunnen in een taskforce de contouren van een fiscale hervorming uittekenen. De Vlaamse regering kan op basis daarvan een conceptnota uitwerken die ze voorlegt ter advisering aan de sociale partners waarover vervolgens in het parlement wordt gedebatteerd". (Belga/NS)