Volgens hen zijn schuldherstructureringen, kapitaalcontroles en financiële repressie noodzakelijk om de hoge schuldenberg terug te dringen.

Reinhart en Rogoff vrezen dat alvast de schulden van de europeriferie moeten worden herschikt, wat tot verliezen zal leiden bij de Noord-Europese belastingbetalers, die deze schulden meefinancieren. In de kernlanden dreigt een financiële repressie, waarbij de centrale bank de overheidsrente zo laag mogelijk wil houden, liefst onder het niveau van de inflatie. De spaarders betalen de rekening van dat beleid, want hun spaarrente blijft dan onder de inflatie steken.

Tot op vandaag ontkennen westerse politici die realiteit. Volgens Reinhart en Rogoff zijn ze ook te optimistisch over de groeivooruitzichten. De immense omvang van de publieke en private schulden die het Westen de voorbije decennia heeft opgebouwd, staat die groei in de weg. Uit een eerdere studie van het duo bleek dat een hoog schuldniveau een negatieve weerslag heeft op de economische groei. Bovendien wordt het potentieel van het Westen beknot door de stagnerende bevolking, de vergrijzing en de uitdijende welvaartstaat.

Volgens hen zijn schuldherstructureringen, kapitaalcontroles en financiële repressie noodzakelijk om de hoge schuldenberg terug te dringen. Reinhart en Rogoff vrezen dat alvast de schulden van de europeriferie moeten worden herschikt, wat tot verliezen zal leiden bij de Noord-Europese belastingbetalers, die deze schulden meefinancieren. In de kernlanden dreigt een financiële repressie, waarbij de centrale bank de overheidsrente zo laag mogelijk wil houden, liefst onder het niveau van de inflatie. De spaarders betalen de rekening van dat beleid, want hun spaarrente blijft dan onder de inflatie steken. Tot op vandaag ontkennen westerse politici die realiteit. Volgens Reinhart en Rogoff zijn ze ook te optimistisch over de groeivooruitzichten. De immense omvang van de publieke en private schulden die het Westen de voorbije decennia heeft opgebouwd, staat die groei in de weg. Uit een eerdere studie van het duo bleek dat een hoog schuldniveau een negatieve weerslag heeft op de economische groei. Bovendien wordt het potentieel van het Westen beknot door de stagnerende bevolking, de vergrijzing en de uitdijende welvaartstaat.