Schaduwbanken zijn financiële instellingen die gelijkaardige activiteiten uitoefenen als de meer traditionele banken, maar niet onder dezelfde regelgeving vallen. Schaduwbankieren biedt dus een alternatief voor het ophalen van geld bij de bank, maar is omwille van de soepelere regels niet onbesproken. Bovendien zijn de bancaire sector en de verzekeringsector gedeeltelijk verweven met de schaduwbanken, waardoor systemische risico's niet uitgesloten zijn.

De FSMA en de NBB berekenden de omvang van de activiteiten op vlak van schaduwbankieren. Dit gebeurde op vraag van minister van Financiën Johan Van Overtveldt en de expertengroep van de financiële sector die de federale regering advies verleent (de 'High Level Expert Group on the Future of the Belgian Financial Sector').

'De totale financiële activa in deze categorie bedroegen eind vorig jaar 128 miljard euro en bestaan hoofdzakelijk uit geldmarktfondsen en beleggingsfondsen die niet kwalificeren als aandelenfondsen. De grote meerderheid van deze fondsen valt onder toezicht van de Belgische autoriteiten', melden de FSMA en de NBB maandag.

De FSMA liet via een persbericht weten dat 'in de huidige stand van zaken geen wezenlijke systemische risico's werden geïdentificeerd die geassocieerd worden met asset management en schaduwbankieren. Toch waarschuwt de toezichthouder dat 'de ontwikkelingen in beide activiteiten en de verbanden met de andere sectoren van de economie nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden.'

Schaduwbanken zijn financiële instellingen die gelijkaardige activiteiten uitoefenen als de meer traditionele banken, maar niet onder dezelfde regelgeving vallen. Schaduwbankieren biedt dus een alternatief voor het ophalen van geld bij de bank, maar is omwille van de soepelere regels niet onbesproken. Bovendien zijn de bancaire sector en de verzekeringsector gedeeltelijk verweven met de schaduwbanken, waardoor systemische risico's niet uitgesloten zijn.De FSMA en de NBB berekenden de omvang van de activiteiten op vlak van schaduwbankieren. Dit gebeurde op vraag van minister van Financiën Johan Van Overtveldt en de expertengroep van de financiële sector die de federale regering advies verleent (de 'High Level Expert Group on the Future of the Belgian Financial Sector'). 'De totale financiële activa in deze categorie bedroegen eind vorig jaar 128 miljard euro en bestaan hoofdzakelijk uit geldmarktfondsen en beleggingsfondsen die niet kwalificeren als aandelenfondsen. De grote meerderheid van deze fondsen valt onder toezicht van de Belgische autoriteiten', melden de FSMA en de NBB maandag. De FSMA liet via een persbericht weten dat 'in de huidige stand van zaken geen wezenlijke systemische risico's werden geïdentificeerd die geassocieerd worden met asset management en schaduwbankieren. Toch waarschuwt de toezichthouder dat 'de ontwikkelingen in beide activiteiten en de verbanden met de andere sectoren van de economie nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden.'