De 7,35 miljard euro omvat alle uitkeringen die de RVA uitbetaalt, zoals werkloosheidsuitkeringen, premies voor tijdskrediet en loopbaanonderbrekingen of de SWT-uitkeringen, het vroegere brugpensioen.

Het is al het vierde jaar op rij dat de RVA minder uitkeringen uitbetaalt. De totale besparing sinds 2013 loopt zo op tot 2,1 miljard euro.

De economie draait volop, en bijgevolg zijn er minder werklozen die moeten worden vergoed. Daar is dan ook de grootste besparing te vinden in vergelijking met een jaar eerder: 402 miljoen euro.

Aan SWT-uitkeringen werd 135 miljoen minder uitgegeven. Het resterende bedrag zijn besparingen op tijdskrediet en loopbaanonderbreking.

Er zijn niet alleen minder werklozen die in het systeem instromen, er is ook een uitstroom van werklozen die met pensioen gaan.

Maar ook de regering zelf droeg bij tot de daling van de uitgaven, door een verstrenging van de werkloosheidsregels - de inschakelingsuitkering die is beperkt in de tijd en de verstrenging van de toegang tot bijvoorbeeld brugpensioen en loopbaanonderbreking - en door het creëren van banen.

Opvallend: van alle sociale uitkeringen werd door de overheid in 2017 enkel bespaard op die RVA-uitgaven.

De uitgaven voor pensioenen, invaliditeitsuitkeringen en gezondheidszorg namen toe, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.

De 7,35 miljard euro omvat alle uitkeringen die de RVA uitbetaalt, zoals werkloosheidsuitkeringen, premies voor tijdskrediet en loopbaanonderbrekingen of de SWT-uitkeringen, het vroegere brugpensioen. Het is al het vierde jaar op rij dat de RVA minder uitkeringen uitbetaalt. De totale besparing sinds 2013 loopt zo op tot 2,1 miljard euro. De economie draait volop, en bijgevolg zijn er minder werklozen die moeten worden vergoed. Daar is dan ook de grootste besparing te vinden in vergelijking met een jaar eerder: 402 miljoen euro. Aan SWT-uitkeringen werd 135 miljoen minder uitgegeven. Het resterende bedrag zijn besparingen op tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Er zijn niet alleen minder werklozen die in het systeem instromen, er is ook een uitstroom van werklozen die met pensioen gaan. Maar ook de regering zelf droeg bij tot de daling van de uitgaven, door een verstrenging van de werkloosheidsregels - de inschakelingsuitkering die is beperkt in de tijd en de verstrenging van de toegang tot bijvoorbeeld brugpensioen en loopbaanonderbreking - en door het creëren van banen. Opvallend: van alle sociale uitkeringen werd door de overheid in 2017 enkel bespaard op die RVA-uitgaven. De uitgaven voor pensioenen, invaliditeitsuitkeringen en gezondheidszorg namen toe, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.