De economie in de VS dankt de sterker dan verwachte groei in het derde kwartaal in de eerste plaatse aan de toename van de consumentenbestedingen en de hogere bedrijfsinvesteringen.

Het bruto binnenlands product (bbp) in de VS nam in het derde kwartaal toe met 3,9 procent op jaarbasis, tegenover 3,5 procent bij een eerdere raming, meldt het Amerikaanse minsterie van Handel dinsdag in Washington.

De 81 economen gepolst door Bloomberg hielden gemiddeld rekening met een toename met 3,3 procent. In het tweede kwartaal werd een groei met 4,6 procent geregistreerd.

De consumentenbestedingen, goed voor ongeveer 70 procent van de economie, groeiden in het derde kwartaal met 2,2 procent op jaarbasis, tegenover een eerder geraamde 1,8 procent.

De bedrijfsinvesteringen klommen 6,2 procent hoger tegenover een eerste raming van 4,7 procent.

De Amerikaanse economie noteert nu de sterkste groei in twee kwartalen op rij sinds 2003.

Het rapport van het ministerie brengt niet uitsluitend goed nieuws. Zo blijkt uit de herziene cijfers voor het tweede kwartaal dat de eerste geraamde stijging van de lonen bijna gehalveerd werd, en dat de bedrijfswinsten in het laatste kwartaal minder toenamen dan in de drie maanden ervoor het geval was.

(Bloomberg/BO)

De economie in de VS dankt de sterker dan verwachte groei in het derde kwartaal in de eerste plaatse aan de toename van de consumentenbestedingen en de hogere bedrijfsinvesteringen.Het bruto binnenlands product (bbp) in de VS nam in het derde kwartaal toe met 3,9 procent op jaarbasis, tegenover 3,5 procent bij een eerdere raming, meldt het Amerikaanse minsterie van Handel dinsdag in Washington. De 81 economen gepolst door Bloomberg hielden gemiddeld rekening met een toename met 3,3 procent. In het tweede kwartaal werd een groei met 4,6 procent geregistreerd.De consumentenbestedingen, goed voor ongeveer 70 procent van de economie, groeiden in het derde kwartaal met 2,2 procent op jaarbasis, tegenover een eerder geraamde 1,8 procent.De bedrijfsinvesteringen klommen 6,2 procent hoger tegenover een eerste raming van 4,7 procent.De Amerikaanse economie noteert nu de sterkste groei in twee kwartalen op rij sinds 2003.Het rapport van het ministerie brengt niet uitsluitend goed nieuws. Zo blijkt uit de herziene cijfers voor het tweede kwartaal dat de eerste geraamde stijging van de lonen bijna gehalveerd werd, en dat de bedrijfswinsten in het laatste kwartaal minder toenamen dan in de drie maanden ervoor het geval was.(Bloomberg/BO)