Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de jaarlijkse toename niet versnelt. Zo neemt sinds 2009 het aantal gepensioneerden elk jaar op ongeveer constante wijze toe. Dat staat in het jaarverslag van de Rijksdienst voor Pensioenen.

België en buitenland

Van de 1.895.861 gepensioneerden verbleef het merendeel (90,36 procent) in België.

Zo'n 147.794 personen of 7,8 procent verbleven in lidstaten van de EU, en 10.848 personen of 0,57 procent in de rest van Europa. Telkens ongeveer 0,50 procent woont in Noord- en Midden-Amerika en in Afrika. Daarnaast leven er ook 2.239 pensioengerechtigden in Azië (0,12 procent), 1.416 in Oceanië (0,07 procent) en 992 in Zuid-Amerika (0,05 procent).

Nieuwe uitkeringen

De Rijksdienst voor Pensioenen betaalde in 2013 ook 175.087 nieuwe uitkeringen uit, uitkeringen die in 2012 dus nog niet werden uitbetaald.

Het gaat in 61,33 procent van de gevallen om rustpensioenen in de regeling voor werknemers, gevolgd door de rustpensioenen in de regeling voor zelfstandigen (15,73 procent) en overlevingspensioenen voor werknemers (13,99 procent). (Belga/KVDA)

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de jaarlijkse toename niet versnelt. Zo neemt sinds 2009 het aantal gepensioneerden elk jaar op ongeveer constante wijze toe. Dat staat in het jaarverslag van de Rijksdienst voor Pensioenen.Van de 1.895.861 gepensioneerden verbleef het merendeel (90,36 procent) in België. Zo'n 147.794 personen of 7,8 procent verbleven in lidstaten van de EU, en 10.848 personen of 0,57 procent in de rest van Europa. Telkens ongeveer 0,50 procent woont in Noord- en Midden-Amerika en in Afrika. Daarnaast leven er ook 2.239 pensioengerechtigden in Azië (0,12 procent), 1.416 in Oceanië (0,07 procent) en 992 in Zuid-Amerika (0,05 procent). De Rijksdienst voor Pensioenen betaalde in 2013 ook 175.087 nieuwe uitkeringen uit, uitkeringen die in 2012 dus nog niet werden uitbetaald. Het gaat in 61,33 procent van de gevallen om rustpensioenen in de regeling voor werknemers, gevolgd door de rustpensioenen in de regeling voor zelfstandigen (15,73 procent) en overlevingspensioenen voor werknemers (13,99 procent). (Belga/KVDA)