Het Europees Hof van Justitie wees woensdag de waarborgregeling voor de zowat 800.000 coöperanten van Arco af.

Geert Lenssens: "Er is geen vertrouwen in de staat en plan B'

Volgens advocaat Lenssens voelen de coöperanten zich bij het hele Arco-verhaal "tweemaal bedrogen". Eerst toen ze jarenlang zorgeloos investeerden, aldus de advocaat, en een tweede keer met de staatsgarantie die de regering uitwerkte na het Dexia-debacle in 2011. Inmiddels is er sprake van een vergoeding van 40 procent, en niet meer 100 procent, zegt hij nog.

"Ze kregen al tweemaal dingen voorgespiegeld. Men vraagt vertrouwen te hebben in de overheid en in een plan B, maar dat vertrouwen is er natuurlijk niet." Lenssens vraagt nu dat er actieve gesprekken komen met de verenigingen die de coöperanten vertegenwoordigen, bijvoorbeeld Geld terug van Arco en Arcopar Actieteam. De zaak moet ook "gedepolitiseerd" worden omdat het een juridische kwestie is.

"Als dit mislukt, zullen de coöperanten verwachten dat de staat gedagvaard zal worden. Ik denk dat er geen alternatief zal zijn, als er niet snel overleg komt dat een oplossing oplevert."

Geld Terug van Arco startte reeds een procedure tegen Belfius om de volledige inleg van de coöperanten terug te krijgen. De staatsbank was voor de nationalisering de Belgische bankverzekeringspoot van Dexia.

Kris Peeters: "In 2017 of 2018 oplossing voorleggen aan coöperanten "

"Ik hoop dat we in loop van 2017, in het voorjaar, een volledig plan B uitgewerkt hebben en dat dat we daar ook politieke consensus over hebben", aldus Peeters. "Zodoende dat in de loop van 2017, mogelijk 2018, de coöperanten effectief de vraag krijgen 'dit is het voorstel, wilt u daar op ingaan? '. Europa zal zeker vragen dat voldoende coöperanten instemmen met de nieuwe oplossing", zei vicepremier Kris Peeters in de VRT-studio.

"Eind vorige week werd een Arco-task force opgericht, onder leiding van premier Michel. De werkgroep komt in de loop van woensdagnamiddag reeds samen. 3De task force gaat nu op basis van datgene wat bij start van de regering is afgesproken, bekijken", aldus Peeters. Daarbij zal rekening gehouden worden met het arrest en de stand van de vereffening van Arco. De regering zal ook contact opnemen met de Europese Commissie. "Wij moeten van Europa de zekerheid hebben dat plan B ook standhoudt."

Beweging.net: "We geven de taskforce alle kansen"

De christelijke arbeidersbeweging verleent haar medewerking om "met alle andere betrokken partijen een aanvaardbare oplossing uit te werken" voor de coöperanten van Arco. "We willen de taskforce van de regering alle slaagkansen geven", zegt beweging.net, het voormalige ACW in een reactie op de uitspraak van het Hof van Justitie.

Meryame Kitir: "Regering moet op zoek naar andere manier om gedupeerden te vergoeden"

Oppositiepartij sp.a vindt dat de regering op zoek moet gaan naar een andere manier om de gedupeerde Arco-coöperanten te vergoeden.

"Los van het politieke getouwtrek dat in dit dossier vaak de bovenhand haalde, is het vooral tijd dat de 800.000 Arco-gedupeerden hun spaargeld terugkrijgen. Als het niet via het waarborgsysteem kan, zoals het Europees Hof vandaag zegt, dan moet de regering op zoek naar een andere manier om de gedupeerde spaarders te vergoeden", zegt sp.a-kamerfractieleider Meryame Kitir. "De verantwoordelijkheid voor wat is misgegaan is, ligt bij Arco, niet bij de spaarders."

Deminor: "Enkel een schadevergoeding kan een juridisch waterdichte oplossing vormen "

belga
© belga

Na het verwerpen van de staatsgarantie in de zaak-Arco door het Europees Hof van Justitie, ziet adviesbureau Deminor maar één mogelijke piste. "Enkel een schadevergoeding door middel van een minnelijke schikking in de hangende procedure kan een juridisch waterdichte oplossing vormen voor het geschil", luidt het in een eerste reactie.

Deminor vertegenwoordigt 2.169 coöperanten van Arco. Het adviesbureau heeft in het dossier verschillende procedures ingeleid voor de Brusselse handelsrechtbank tegen staatsbank Belfius, tegen verschillende entiteiten van Arco en tegen de Belgische staat.

Deminor is gefrustreerd dat de federale regering tot nu toe alleen maar tijd koopt "met loze intentieverklaringen", in plaats van over te gaan tot concrete actie. "Nochtans staat de staatsgarantie al sinds 2014 op losse schroeven". De federale regering zei eerder dat men in 2017 gaat starten met de operationele uitvoering van een regeling, "maar de eerste beloftes dateren al van 2008", merkt Deminor fijntjes op.

Peter Dedecker: 'Nu uitkijken naar de taskforce'

/
© /

Het is "juridisch niet dicht te spijkeren om overheidsgeld uit te keren aan aandeelhouders. Dat is vandaag bevestigd door het Europees Hof van Justitie, dat de staatswaarborg voor Arco bestempelde als onrechtmatige staatssteun". Dat zegt N-VA-Kamerlid Peter Dedecker, die het Arco-dossier al langer opvolgt.

"We begrijpen de woede van de Arco-coöperanten. Velen onder hen werd voorgehouden dat ze een veilig spaarproduct kochten. In werkelijkheid was het een aandeel in een financiële holding die allesbehalve voorzichtig beheerd werd en vervelde tot een risicovol hefboomfonds", zegt Dedecker.

"Het is nu uitkijken naar de taskforce die de premier heeft aangekondigd in zijn 'State of the Union' om te kijken welke mogelijkheden er nog zijn om de intenties van het regeerakkoord uit te voeren", aldus het N-VA-Kamerlid.

Johan Van Overtveldt: "Elke toekomstige regeling moet juridisch sluitend zijn"

ID/ photo agency
© ID/ photo agency

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) benadrukt dat elke toekomstige regeling die de regering treft in het Arco-dossier, juridisch sluitend moet zijn. "Dat is ook wat de coöperanten vragen", aldus Van Overtveldt.

Hij herinnert eraan dat de regering een plan van aanpak zal bespreken. De uiteindelijke uitrol van dat plan zal begeleid worden door een task force die vorige week in het leven werd geroepen.

"Het Europees Hof is van oordeel dat de beoogde garantieregeling die in het verleden werd uitgewerkt, in strijd is met de staatssteunregels", zegt Van Overtveldt. "Deze uitspraak maakt nog eens duidelijk dat elke toekomstige regeling - welke dan ook - juridisch sluitend moet zijn. Dat is ook wat de coöperanten vragen".

Woordvoerder het Hof: "Hof laat nog ruimte voor Arco-regeling"

Met de verwerping van de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten laat het Europees Hof van Justitie wel de mogelijkheid open voor een andere regeling. Maar de speelruimte waarin dergelijke regeling kan gebeuren, zal wel beperkt zijn. Dat verduidelijkt Stefaan van der Jeught, woordvoerder bij het Hof.

"Deze uitspraak beperkt de speelruimte, maar het Hof zegt duidelijk dat er wel een regeling kan worden uitgewerkt", zegt Stefaan van der Jeught. Het Hof zei dat de Europese spaardersrichtlijn niet van toepassing is, want het gaat om aandelen, "waardoor je in de normale situatie zit". Maar er zijn twee duidelijke beperkingen voor een mogelijke oplossing: de spaardersrichtlijn zelf mag niet in het gedrang komen en de regels rond staatsteun dienen gerespecteerd te worden.

Koen Geelen: "Je mag niet zeggen dat het spaarproducten zijn

Ook het advocatenkantoor Monard Law, dat destijds bij de Raad van State de hele juridische procedure in gang zette namens verschillende individuele beleggers, reageert in die richting. Het Hof concludeerde volgens het advocatenkantoor dat de beleggingen in Arco geen spaardeposito's zijn en dat een garantieregeling wel kan voor vennootschappen in de financiële sector, op voorwaarde dat het spaarwaarborgstelsel niet ondergraven wordt. Tot slot vormde de waarborg een verboden staatssteun.

Volgens advocaat Koen Geelen van Monard Law geeft het Hof impliciet enkele krijtlijnen mee waarmee de regering rekening zal moeten houden bij een nieuwe regeling. "Je mag niet zeggen dat het spaarproducten zijn en de regeling die men zou uitwerken, mag de garantieregeling voor spaarproducten niet ondergraven." Volgens de advocaat betekent de uitspraak ook een vingerwijzing naar de Arco-vennootschappen, omdat ze weinig bijgedragen hebben aan de financiering van het garantiestelsel.

(Belga/NS)

Het Europees Hof van Justitie wees woensdag de waarborgregeling voor de zowat 800.000 coöperanten van Arco af. Volgens advocaat Lenssens voelen de coöperanten zich bij het hele Arco-verhaal "tweemaal bedrogen". Eerst toen ze jarenlang zorgeloos investeerden, aldus de advocaat, en een tweede keer met de staatsgarantie die de regering uitwerkte na het Dexia-debacle in 2011. Inmiddels is er sprake van een vergoeding van 40 procent, en niet meer 100 procent, zegt hij nog."Ze kregen al tweemaal dingen voorgespiegeld. Men vraagt vertrouwen te hebben in de overheid en in een plan B, maar dat vertrouwen is er natuurlijk niet." Lenssens vraagt nu dat er actieve gesprekken komen met de verenigingen die de coöperanten vertegenwoordigen, bijvoorbeeld Geld terug van Arco en Arcopar Actieteam. De zaak moet ook "gedepolitiseerd" worden omdat het een juridische kwestie is. "Als dit mislukt, zullen de coöperanten verwachten dat de staat gedagvaard zal worden. Ik denk dat er geen alternatief zal zijn, als er niet snel overleg komt dat een oplossing oplevert." Geld Terug van Arco startte reeds een procedure tegen Belfius om de volledige inleg van de coöperanten terug te krijgen. De staatsbank was voor de nationalisering de Belgische bankverzekeringspoot van Dexia. "Ik hoop dat we in loop van 2017, in het voorjaar, een volledig plan B uitgewerkt hebben en dat dat we daar ook politieke consensus over hebben", aldus Peeters. "Zodoende dat in de loop van 2017, mogelijk 2018, de coöperanten effectief de vraag krijgen 'dit is het voorstel, wilt u daar op ingaan? '. Europa zal zeker vragen dat voldoende coöperanten instemmen met de nieuwe oplossing", zei vicepremier Kris Peeters in de VRT-studio. "Eind vorige week werd een Arco-task force opgericht, onder leiding van premier Michel. De werkgroep komt in de loop van woensdagnamiddag reeds samen. 3De task force gaat nu op basis van datgene wat bij start van de regering is afgesproken, bekijken", aldus Peeters. Daarbij zal rekening gehouden worden met het arrest en de stand van de vereffening van Arco. De regering zal ook contact opnemen met de Europese Commissie. "Wij moeten van Europa de zekerheid hebben dat plan B ook standhoudt."De christelijke arbeidersbeweging verleent haar medewerking om "met alle andere betrokken partijen een aanvaardbare oplossing uit te werken" voor de coöperanten van Arco. "We willen de taskforce van de regering alle slaagkansen geven", zegt beweging.net, het voormalige ACW in een reactie op de uitspraak van het Hof van Justitie.Oppositiepartij sp.a vindt dat de regering op zoek moet gaan naar een andere manier om de gedupeerde Arco-coöperanten te vergoeden."Los van het politieke getouwtrek dat in dit dossier vaak de bovenhand haalde, is het vooral tijd dat de 800.000 Arco-gedupeerden hun spaargeld terugkrijgen. Als het niet via het waarborgsysteem kan, zoals het Europees Hof vandaag zegt, dan moet de regering op zoek naar een andere manier om de gedupeerde spaarders te vergoeden", zegt sp.a-kamerfractieleider Meryame Kitir. "De verantwoordelijkheid voor wat is misgegaan is, ligt bij Arco, niet bij de spaarders." Na het verwerpen van de staatsgarantie in de zaak-Arco door het Europees Hof van Justitie, ziet adviesbureau Deminor maar één mogelijke piste. "Enkel een schadevergoeding door middel van een minnelijke schikking in de hangende procedure kan een juridisch waterdichte oplossing vormen voor het geschil", luidt het in een eerste reactie.Deminor vertegenwoordigt 2.169 coöperanten van Arco. Het adviesbureau heeft in het dossier verschillende procedures ingeleid voor de Brusselse handelsrechtbank tegen staatsbank Belfius, tegen verschillende entiteiten van Arco en tegen de Belgische staat. Deminor is gefrustreerd dat de federale regering tot nu toe alleen maar tijd koopt "met loze intentieverklaringen", in plaats van over te gaan tot concrete actie. "Nochtans staat de staatsgarantie al sinds 2014 op losse schroeven". De federale regering zei eerder dat men in 2017 gaat starten met de operationele uitvoering van een regeling, "maar de eerste beloftes dateren al van 2008", merkt Deminor fijntjes op. Het is "juridisch niet dicht te spijkeren om overheidsgeld uit te keren aan aandeelhouders. Dat is vandaag bevestigd door het Europees Hof van Justitie, dat de staatswaarborg voor Arco bestempelde als onrechtmatige staatssteun". Dat zegt N-VA-Kamerlid Peter Dedecker, die het Arco-dossier al langer opvolgt. "We begrijpen de woede van de Arco-coöperanten. Velen onder hen werd voorgehouden dat ze een veilig spaarproduct kochten. In werkelijkheid was het een aandeel in een financiële holding die allesbehalve voorzichtig beheerd werd en vervelde tot een risicovol hefboomfonds", zegt Dedecker. "Het is nu uitkijken naar de taskforce die de premier heeft aangekondigd in zijn 'State of the Union' om te kijken welke mogelijkheden er nog zijn om de intenties van het regeerakkoord uit te voeren", aldus het N-VA-Kamerlid.Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) benadrukt dat elke toekomstige regeling die de regering treft in het Arco-dossier, juridisch sluitend moet zijn. "Dat is ook wat de coöperanten vragen", aldus Van Overtveldt.Hij herinnert eraan dat de regering een plan van aanpak zal bespreken. De uiteindelijke uitrol van dat plan zal begeleid worden door een task force die vorige week in het leven werd geroepen. "Het Europees Hof is van oordeel dat de beoogde garantieregeling die in het verleden werd uitgewerkt, in strijd is met de staatssteunregels", zegt Van Overtveldt. "Deze uitspraak maakt nog eens duidelijk dat elke toekomstige regeling - welke dan ook - juridisch sluitend moet zijn. Dat is ook wat de coöperanten vragen". Met de verwerping van de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten laat het Europees Hof van Justitie wel de mogelijkheid open voor een andere regeling. Maar de speelruimte waarin dergelijke regeling kan gebeuren, zal wel beperkt zijn. Dat verduidelijkt Stefaan van der Jeught, woordvoerder bij het Hof. "Deze uitspraak beperkt de speelruimte, maar het Hof zegt duidelijk dat er wel een regeling kan worden uitgewerkt", zegt Stefaan van der Jeught. Het Hof zei dat de Europese spaardersrichtlijn niet van toepassing is, want het gaat om aandelen, "waardoor je in de normale situatie zit". Maar er zijn twee duidelijke beperkingen voor een mogelijke oplossing: de spaardersrichtlijn zelf mag niet in het gedrang komen en de regels rond staatsteun dienen gerespecteerd te worden. Ook het advocatenkantoor Monard Law, dat destijds bij de Raad van State de hele juridische procedure in gang zette namens verschillende individuele beleggers, reageert in die richting. Het Hof concludeerde volgens het advocatenkantoor dat de beleggingen in Arco geen spaardeposito's zijn en dat een garantieregeling wel kan voor vennootschappen in de financiële sector, op voorwaarde dat het spaarwaarborgstelsel niet ondergraven wordt. Tot slot vormde de waarborg een verboden staatssteun. Volgens advocaat Koen Geelen van Monard Law geeft het Hof impliciet enkele krijtlijnen mee waarmee de regering rekening zal moeten houden bij een nieuwe regeling. "Je mag niet zeggen dat het spaarproducten zijn en de regeling die men zou uitwerken, mag de garantieregeling voor spaarproducten niet ondergraven." Volgens de advocaat betekent de uitspraak ook een vingerwijzing naar de Arco-vennootschappen, omdat ze weinig bijgedragen hebben aan de financiering van het garantiestelsel. (Belga/NS)