Bij de ondergang van Dexia in 2011 ging ook Arco, de financiële poot van de christelijke arbeidersbeweging ACW en grote aandeelhouder van Dexia, ten onder.

De 800.000 coöperanten van Arco konden echter rekenen op een garantie van de overheid voor hun spaargelden. Tegen die waarborgregeling trokken een aantal Dexia-aandeelhouders samen met de Vlaamse beleggersfederatie VFB, het pensioenfonds Ogeo Fund en de gemeenten Sint-Agatha-Berchem en Schaarbeek naar de Raad van State.

Ze voelden zich benadeeld ten opzichte van de Arco-coöperanten. Ze voerden aan dat de regering, die toen in lopende zaken was, die beslissing niet mocht nemen. De Raad van State wees de beroepen destijds grotendeels af, maar stuurde de vraag of er sprake van discriminatie is door naar het Grondwettelijk Hof.

In juni vernietigde het Grondwettelijk Hof het wetsartikel dat de waarborgregeling mogelijk maakte. Volgens het Hof had de regering de maatregel moeten aanmelden bij de Europese Commissie om te zien of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Omdat de bewuste kb's hun rechtsgrond vinden in het vernietigde wetsartikel, heeft de Raad van State die kb's nu ook vernietigd.

Regeerakkoord

Intussen is de regering op zoek naar een nieuwe manier om de Arco-coöperanten te vergoeden. Dat engagement staat, op vraag van CD&V, in het regeerakkoord. De regering bespreekt die kwestie momenteel samen met een eventuele (gedeeltelijke) beursgang van Belfius, de staatsbank die uit Dexia is voortgekomen.

Deze maand zou de regering daarover knopen doorhakken. De Europese Commissie oordeelde in juli 2014 al dat de waarborgregeling onverenigbaar is met de regels rond staatssteun. De toenmalige regering heeft tegen die beslissing wel beroep aangetekend bij het Gerecht van de Europese Unie.

Voor de Raad van State vroeg de Belgische staat om de uitspraak van het Gerecht af te wachten alvorens uitspraak te doen. De Raad van State gaat daar echter niet op in: het arrest zegt dat het administratief rechtscollege verplicht is zich te voegen naar het arrest van het Grondwettelijk Hof.

Bij de ondergang van Dexia in 2011 ging ook Arco, de financiële poot van de christelijke arbeidersbeweging ACW en grote aandeelhouder van Dexia, ten onder. De 800.000 coöperanten van Arco konden echter rekenen op een garantie van de overheid voor hun spaargelden. Tegen die waarborgregeling trokken een aantal Dexia-aandeelhouders samen met de Vlaamse beleggersfederatie VFB, het pensioenfonds Ogeo Fund en de gemeenten Sint-Agatha-Berchem en Schaarbeek naar de Raad van State. Ze voelden zich benadeeld ten opzichte van de Arco-coöperanten. Ze voerden aan dat de regering, die toen in lopende zaken was, die beslissing niet mocht nemen. De Raad van State wees de beroepen destijds grotendeels af, maar stuurde de vraag of er sprake van discriminatie is door naar het Grondwettelijk Hof. In juni vernietigde het Grondwettelijk Hof het wetsartikel dat de waarborgregeling mogelijk maakte. Volgens het Hof had de regering de maatregel moeten aanmelden bij de Europese Commissie om te zien of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Omdat de bewuste kb's hun rechtsgrond vinden in het vernietigde wetsartikel, heeft de Raad van State die kb's nu ook vernietigd. Intussen is de regering op zoek naar een nieuwe manier om de Arco-coöperanten te vergoeden. Dat engagement staat, op vraag van CD&V, in het regeerakkoord. De regering bespreekt die kwestie momenteel samen met een eventuele (gedeeltelijke) beursgang van Belfius, de staatsbank die uit Dexia is voortgekomen. Deze maand zou de regering daarover knopen doorhakken. De Europese Commissie oordeelde in juli 2014 al dat de waarborgregeling onverenigbaar is met de regels rond staatssteun. De toenmalige regering heeft tegen die beslissing wel beroep aangetekend bij het Gerecht van de Europese Unie. Voor de Raad van State vroeg de Belgische staat om de uitspraak van het Gerecht af te wachten alvorens uitspraak te doen. De Raad van State gaat daar echter niet op in: het arrest zegt dat het administratief rechtscollege verplicht is zich te voegen naar het arrest van het Grondwettelijk Hof.