De fiscalist wijst naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, die stelt dat bewijzen die verkregen of gebruikt zijn met schending van de privacy of een ander grondrecht uit het EU-Handvest, niet mogen dienen voor een btw-naheffing.

Die uitspraak staats haaks op de Belgische wetgeving, die gebaseerd was op het zogenaamde Antigoon-arrest van Cassatie van 2003. Dat stelde dat onregelmatig verkregen bewijs weliswaar niet mocht worden gebruikt, maar niet per se leidt tot de nietigheid van het hele dossier.

"De Europese rechters gaan een stap verder en hun arrest primeert op de Belgische wetgeving", zegt Van Zantbeek. "Wat geldt voor een naheffing van de btw, geldt ook voor een van de personenbelasting. Ik zou dit argument zeker opwerpen mocht ik een cliënt hebben wiens naam in de pers terechtkwam. De publicatie is een schending van de privacy. En dat is zeker zo voor mensen die om zeer legitieme redenen een rekening in Panama hebben. Ik zie dat er bijvoorbeeld een aantal reders op die lijst voorkomt. Die hebben dikwijls een deel van hun vloot onder Panamese vlag gebracht."

De fiscalist wijst naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, die stelt dat bewijzen die verkregen of gebruikt zijn met schending van de privacy of een ander grondrecht uit het EU-Handvest, niet mogen dienen voor een btw-naheffing. Die uitspraak staats haaks op de Belgische wetgeving, die gebaseerd was op het zogenaamde Antigoon-arrest van Cassatie van 2003. Dat stelde dat onregelmatig verkregen bewijs weliswaar niet mocht worden gebruikt, maar niet per se leidt tot de nietigheid van het hele dossier."De Europese rechters gaan een stap verder en hun arrest primeert op de Belgische wetgeving", zegt Van Zantbeek. "Wat geldt voor een naheffing van de btw, geldt ook voor een van de personenbelasting. Ik zou dit argument zeker opwerpen mocht ik een cliënt hebben wiens naam in de pers terechtkwam. De publicatie is een schending van de privacy. En dat is zeker zo voor mensen die om zeer legitieme redenen een rekening in Panama hebben. Ik zie dat er bijvoorbeeld een aantal reders op die lijst voorkomt. Die hebben dikwijls een deel van hun vloot onder Panamese vlag gebracht."