De Britse minister van Financiën George Osborne bevestigde dat hij blijft vasthouden aan het besparingsplan. Britse media verwachten wel dat hij een aantal maatregelen zal aankondigen die de bittere pil voor de middenklasse moeten vergulden.

Belastingvoordelen

Zo zouden de fiscale drempels worden verhoogd: hierdoor zouden tienduizenden gezinnen meer geld kunnen overhouden. Gezinnen die een eerste woning willen verwerven, zouden een beroep kunnen doen op goedkope leningen.

Gehoopt wordt dat dit de bouwsector zal aanzwengelen. De regering zou ook de verhoogde accijnzen op brandstoffen bevriezen, berichtten de Financial Times en Daily Telegraph.

Om de economie aan te zwengelen wordt de vennootschapsbelasting vanaf april met 2 procent verlaagd. De volgende jaren komen er nog meer reducties. Groot-Brittannië zou hiermee de laagste vennootschapsbelasting hebben van alle G7-landen, verklaarde Osborne woensdag.

Besparingsplan blijft behouden

Daarentegen blijft het grootste deel van het besparingsplan, voor een recordbedrag van meer dan 20 miljard pond, overeind. De doelstelling van het plan is om het begrotingstekort dat vorig jaar op een recordhoogte van 10 procent van het bbp stond, terug te dringen tegen 2015.

Uit peilingen blijkt intussen dat de populariteit van de conservatieve regering-Cameron sterk is afgenomen. Ongeveer 70 procent van de Britten meent dat de besparingen te drastisch zijn en tweederde vindt dat de regering geen voeling heeft met de problemen van de man in de straat.

De Britse minister van Financiën George Osborne bevestigde dat hij blijft vasthouden aan het besparingsplan. Britse media verwachten wel dat hij een aantal maatregelen zal aankondigen die de bittere pil voor de middenklasse moeten vergulden. BelastingvoordelenZo zouden de fiscale drempels worden verhoogd: hierdoor zouden tienduizenden gezinnen meer geld kunnen overhouden. Gezinnen die een eerste woning willen verwerven, zouden een beroep kunnen doen op goedkope leningen. Gehoopt wordt dat dit de bouwsector zal aanzwengelen. De regering zou ook de verhoogde accijnzen op brandstoffen bevriezen, berichtten de Financial Times en Daily Telegraph. Om de economie aan te zwengelen wordt de vennootschapsbelasting vanaf april met 2 procent verlaagd. De volgende jaren komen er nog meer reducties. Groot-Brittannië zou hiermee de laagste vennootschapsbelasting hebben van alle G7-landen, verklaarde Osborne woensdag. Besparingsplan blijft behoudenDaarentegen blijft het grootste deel van het besparingsplan, voor een recordbedrag van meer dan 20 miljard pond, overeind. De doelstelling van het plan is om het begrotingstekort dat vorig jaar op een recordhoogte van 10 procent van het bbp stond, terug te dringen tegen 2015. Uit peilingen blijkt intussen dat de populariteit van de conservatieve regering-Cameron sterk is afgenomen. Ongeveer 70 procent van de Britten meent dat de besparingen te drastisch zijn en tweederde vindt dat de regering geen voeling heeft met de problemen van de man in de straat.