Het IMF heeft lovende woorden voor de regeringsmaatregelen om de loopbaan te verlengen en minder mensen op brugpensioen te sturen. Ook de maatregelen om de competitiviteit te verhogen, via onder meer de indexsprong, worden verwelkomd door het muntfonds. Dat blijkt uit het nieuwe IMF-rapport over België dat is voorgesteld.

Tax shift in de richting van vermogen

'Dat zijn Erg belangrijke stappen', zo oordeelt Ed Gardner, hoofd van de IMF-missie in ons land. Maar er is meer nodig en op bredere schaal, benadrukt het IMF. De verschillende regeringen in het land moeten meer doen om de productiviteit en de jobcreatie aan te sporen, zoals het agressiever opengooien van meer markten, meer opleiding en een strategischer energiebeleid. Ook is er meer coördinatie nodig tussen de regeringen.

Het IMF bepleit een tax-shift, weg van de inkomsten op arbeid en meer richting vermogen. "De balans moet verschuiven naar meer belasting op inkomsten die niet uit arbeid komen, en minder op arbeid", aldus Gardner. Het IMF ziet ruimte om verder te gaan dan de regeringsbeslissingen. Inkomens uit kapitaal worden niet uniform belast, aldus het IMF. Een geharmoniseerde aanpak daarvan zou ze op gelijkere voet met die uit arbeid brengen. Het IMF ziet ook ruimte voor een harmonisering van de BTW-tarieven, waar er nu teveel uitzonderingen zijn op de 21 pct regel (zoals voor elektriciteit), en een stijgende milieubelasting.

'Index is niet het grootste probleem'

Ook opvallend: het IMF schiet de automatische indexering niet meteen af. "De index is niet het grootste probleem. Wel dat de lonen moeten evolueren in lijn met de nood aan competitiviteit", zegt Gardner. Het correct toepassen van de loonnorm is daarbij een nuttig instrument, als die wordt toegepast zoals bedoeld en dus gecorrigeerd wordt met de ontsporingen uit het verleden. In één adem waarschuwt het IMF dat de loonnorm alleen niet voldoende is om voor meer tewerkstelling te zorgen. Een deel van de oplossing, argumenteert het IMF, is een 'shift' van de loonnorm naar de noden van de individuele bedrijven en sectoren.

Van Overtveldt: 'Dit is een opsteker voor de regering'

Het rapport van het IMF over de Belgische economie is een opsteker voor de federale regering en haar beleid. Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt(N-VA) in een reactie op de IMF-rapportering.

"Het IMF zegt immers letterlijk dat het economische programma van de nieuwe regering vele welgekomen maatregelen bevat om de moeilijke macro-economische uitdagingen waarmee de Belgische economie geconfronteerd wordt, aan te gaan", reageert de minister.

Volgens de financiënminister maakt het IMF in haar analyse nog eens duidelijk dat ons land kampt met structurele problemen die elkaar versterken, met name de lage tewerkstellingsgraad, specifiek door een gebrek aan jobcreatie in de private sector en de budgettaire onevenwichten die vooral te wijten zijn aan de overheidsuitgaven.

"Het IMF buigt zich ook over onze sociale zekerheid. Waar vandaag ongeveer 3 mensen op actieve leeftijd 1 gepensioneerde moeten onderhouden, daalt die verhouding tegen 2060 naar 2 op 1. De impliciete schuld is gigantisch als we het beleid niet bijsturen", aldus de minister.

'Hervormingen versterken elkaar'

Minister Van Overtveldt: "Het IMF leest in de plannen van de regering duidelijk maatregelen om deze trends om te buigen, zoals het verlagen van de loonkosten, het aanmoedigen van tewerkstelling en het onder controle houden van de schuld. Het Internationaal Monetair Fonds stelt onomwonden dat de geplande hervormingen binnen de sociale zekerheid én de budgettaire maatregelen elkaar versterken en ervoor moeten zorgen dat ook toekomstige generaties een beroep kunnen blijven doen op die sociale zekerheid. En dat is precies wat de regering beoogt: verantwoordelijkheid opnemen, ook voor de generaties die na ons komen. Deze objectieve analyse plaatst andere, actuele analyses van wat deze regering doet in het juiste perspectief." (Belga/JH)

(Belga/JH)

Het IMF heeft lovende woorden voor de regeringsmaatregelen om de loopbaan te verlengen en minder mensen op brugpensioen te sturen. Ook de maatregelen om de competitiviteit te verhogen, via onder meer de indexsprong, worden verwelkomd door het muntfonds. Dat blijkt uit het nieuwe IMF-rapport over België dat is voorgesteld. 'Dat zijn Erg belangrijke stappen', zo oordeelt Ed Gardner, hoofd van de IMF-missie in ons land. Maar er is meer nodig en op bredere schaal, benadrukt het IMF. De verschillende regeringen in het land moeten meer doen om de productiviteit en de jobcreatie aan te sporen, zoals het agressiever opengooien van meer markten, meer opleiding en een strategischer energiebeleid. Ook is er meer coördinatie nodig tussen de regeringen. Het IMF bepleit een tax-shift, weg van de inkomsten op arbeid en meer richting vermogen. "De balans moet verschuiven naar meer belasting op inkomsten die niet uit arbeid komen, en minder op arbeid", aldus Gardner. Het IMF ziet ruimte om verder te gaan dan de regeringsbeslissingen. Inkomens uit kapitaal worden niet uniform belast, aldus het IMF. Een geharmoniseerde aanpak daarvan zou ze op gelijkere voet met die uit arbeid brengen. Het IMF ziet ook ruimte voor een harmonisering van de BTW-tarieven, waar er nu teveel uitzonderingen zijn op de 21 pct regel (zoals voor elektriciteit), en een stijgende milieubelasting. Ook opvallend: het IMF schiet de automatische indexering niet meteen af. "De index is niet het grootste probleem. Wel dat de lonen moeten evolueren in lijn met de nood aan competitiviteit", zegt Gardner. Het correct toepassen van de loonnorm is daarbij een nuttig instrument, als die wordt toegepast zoals bedoeld en dus gecorrigeerd wordt met de ontsporingen uit het verleden. In één adem waarschuwt het IMF dat de loonnorm alleen niet voldoende is om voor meer tewerkstelling te zorgen. Een deel van de oplossing, argumenteert het IMF, is een 'shift' van de loonnorm naar de noden van de individuele bedrijven en sectoren.Het rapport van het IMF over de Belgische economie is een opsteker voor de federale regering en haar beleid. Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt(N-VA) in een reactie op de IMF-rapportering."Het IMF zegt immers letterlijk dat het economische programma van de nieuwe regering vele welgekomen maatregelen bevat om de moeilijke macro-economische uitdagingen waarmee de Belgische economie geconfronteerd wordt, aan te gaan", reageert de minister. Volgens de financiënminister maakt het IMF in haar analyse nog eens duidelijk dat ons land kampt met structurele problemen die elkaar versterken, met name de lage tewerkstellingsgraad, specifiek door een gebrek aan jobcreatie in de private sector en de budgettaire onevenwichten die vooral te wijten zijn aan de overheidsuitgaven. "Het IMF buigt zich ook over onze sociale zekerheid. Waar vandaag ongeveer 3 mensen op actieve leeftijd 1 gepensioneerde moeten onderhouden, daalt die verhouding tegen 2060 naar 2 op 1. De impliciete schuld is gigantisch als we het beleid niet bijsturen", aldus de minister. Minister Van Overtveldt: "Het IMF leest in de plannen van de regering duidelijk maatregelen om deze trends om te buigen, zoals het verlagen van de loonkosten, het aanmoedigen van tewerkstelling en het onder controle houden van de schuld. Het Internationaal Monetair Fonds stelt onomwonden dat de geplande hervormingen binnen de sociale zekerheid én de budgettaire maatregelen elkaar versterken en ervoor moeten zorgen dat ook toekomstige generaties een beroep kunnen blijven doen op die sociale zekerheid. En dat is precies wat de regering beoogt: verantwoordelijkheid opnemen, ook voor de generaties die na ons komen. Deze objectieve analyse plaatst andere, actuele analyses van wat deze regering doet in het juiste perspectief." (Belga/JH)(Belga/JH)