Ook voor dit jaar knipt het Planbureau in de infatievooruitzichten, maar dan wel minder drastisch: van 0,5 procent naar 0,4 procent.

Als oorzaak voor de lagere inflatie verwijst het Planbureau naar de dalende olieprijs enerzijds, en enkele maatregelen die de regering heeft genomen anderzijds. Dat laatste heeft onder meer te maken met de indexsprong en het loonmatigingsbeleid.

De spilindex, die volgens eerdere prognoses in maart 2015 zou worden overschreden, zal pas in mei worden overschreden. Maar die overschrijding heeft dan wel niets om het lijf, aangezien de regering tot het nemen van een indexsprong heeft beslist.

In het geval de spilindex in mei wordt overschreden, stijgen de sociale uitkeringen - zonder indexsprong - in juni en de weddes van het overheidspersoneel in juli met twee procent. (Belga/BO)

Ook voor dit jaar knipt het Planbureau in de infatievooruitzichten, maar dan wel minder drastisch: van 0,5 procent naar 0,4 procent. Als oorzaak voor de lagere inflatie verwijst het Planbureau naar de dalende olieprijs enerzijds, en enkele maatregelen die de regering heeft genomen anderzijds. Dat laatste heeft onder meer te maken met de indexsprong en het loonmatigingsbeleid. De spilindex, die volgens eerdere prognoses in maart 2015 zou worden overschreden, zal pas in mei worden overschreden. Maar die overschrijding heeft dan wel niets om het lijf, aangezien de regering tot het nemen van een indexsprong heeft beslist. In het geval de spilindex in mei wordt overschreden, stijgen de sociale uitkeringen - zonder indexsprong - in juni en de weddes van het overheidspersoneel in juli met twee procent. (Belga/BO)