Het Planbureau baseert zich voor zijn inflatieprognoses op een olieprijs van 60 dollar per vat in 2015, tegenover 73 dollar per vat bij vorige ramingen. Ook wordt rekening gehouden met een wisselkoers van 1,21 dollar per euro dit jaar.

Vooral als gevolg van de dalende olieprijs werden de inflatievooruitzichten neerwaarts herzien. Momenteel staat de olieprijs zelfs onder de 55 dollar per vat.

Het Planbureau gaat vervolgens uit van een gemiddelde jaarinflatie dit jaar van 0 procent, tegen 0,34 procent in 2014 en 1,11 procent in 2013.

De groeivoet van de gezondheidsindex - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou gemiddeld 0,5 procent bedragen in 2015.

Het is van 2009 geleden dat de jaarinflatie zo laag was. Toen werd zelfs een licht negatieve jaarinflatie opgetekend.

Een overschrijding van de spilindex zit er volgens het Planbureau dit jaar niet in. De splindex werd voor het laatst overschreden in november 2012. Een overschrijding van de spilindex heeft in normale omstandigehden tot gevolg dat de lonen van de ambtenaren en de sociale uitkeringen stijgen met 2 procent. Vorige maand verwachtte het Planbureau nog een overschrijding in juli.

Het opschuiven van de overschrijding van de spilindex heeft ook gevolgen voor de geplande indexsprong van de regering. Alvast voor wat betreft de lonen van de ambtenaren en de uitkeringen betekent dat de indexsprong zou opschuiven naar 2016. In de privésector verschilt de situatie van sector tot sector.

Een nulinflatie betekent hoe dan ook dat de indexsprong van 2 procent in de sectoren langer zal blijven aanslepen. Het Planbureau houdt nu rekening met een overschrijding van de spilindex 'begin 2016'. (Belga/BO)

Het Planbureau baseert zich voor zijn inflatieprognoses op een olieprijs van 60 dollar per vat in 2015, tegenover 73 dollar per vat bij vorige ramingen. Ook wordt rekening gehouden met een wisselkoers van 1,21 dollar per euro dit jaar. Vooral als gevolg van de dalende olieprijs werden de inflatievooruitzichten neerwaarts herzien. Momenteel staat de olieprijs zelfs onder de 55 dollar per vat. Het Planbureau gaat vervolgens uit van een gemiddelde jaarinflatie dit jaar van 0 procent, tegen 0,34 procent in 2014 en 1,11 procent in 2013. De groeivoet van de gezondheidsindex - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou gemiddeld 0,5 procent bedragen in 2015. Het is van 2009 geleden dat de jaarinflatie zo laag was. Toen werd zelfs een licht negatieve jaarinflatie opgetekend. Een overschrijding van de spilindex zit er volgens het Planbureau dit jaar niet in. De splindex werd voor het laatst overschreden in november 2012. Een overschrijding van de spilindex heeft in normale omstandigehden tot gevolg dat de lonen van de ambtenaren en de sociale uitkeringen stijgen met 2 procent. Vorige maand verwachtte het Planbureau nog een overschrijding in juli. Het opschuiven van de overschrijding van de spilindex heeft ook gevolgen voor de geplande indexsprong van de regering. Alvast voor wat betreft de lonen van de ambtenaren en de uitkeringen betekent dat de indexsprong zou opschuiven naar 2016. In de privésector verschilt de situatie van sector tot sector. Een nulinflatie betekent hoe dan ook dat de indexsprong van 2 procent in de sectoren langer zal blijven aanslepen. Het Planbureau houdt nu rekening met een overschrijding van de spilindex 'begin 2016'. (Belga/BO)